09:00 - 17:00
(0 231) 2-64-50

Cadouri și beneficiarii acestora

Municipiu fără corupție
Decizia CMB nr. 7/56 din 30.07.2020 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind regimul juridic al cadourilor în organele administrației publice locale și primăria municipiului Bălți” (pdf)
Registrul cadourilor admisibile (ianuarie-iunie 2020) (pdf)
Registrul cadourilor inadmisibile (ianuarie-iunie 2020) (pdf)
Lista cadourilor și a beneficiarilor acestora pentru anii 2018-2019 (pdf)
Lista cadourilor și a beneficiarilor acestora pentru anul 2017 (pdf)
Dispoziția primarului nr. 351 din 17.07.2013 „ Cu privire la constituirea Comisiei de evidență și evaluare a cadourilor” (pdf)
Hotărîrea Guvernului 134 din 22.02.2013 „ Cu privire la stabilirea valorii admise a cadourilor simbolice, a celor oferite din politeţe sau cu prilejul anumitor acţiuni de protocol şi aprobarea Regulamentului cu privire la evidenţa, evaluarea, păstrarea, utilizarea şi răscumpărarea cadourilor simbolice, a celor oferite din politeţe sau cu prilejul anumitor acţiuni de protocol” (pdf)
Last updated: august 7, 2020 at 19:17 pm