09:00 - 17:00
(0 231) 54-614

Cadouri și beneficiarii acestora

Municipiu fără corupție

Lista cadourilor și a beneficiarilor acestora pentru anii 2018-2019 (pdf)

Lista cadourilor și a beneficiarilor acestora pentru anul 2017 (pdf)

Dispoziția primarului nr. 351 din 17.07.2013 „ Cu privire la constituirea Comisiei de evidență  și evaluare a cadourilor” (pdf)

Hotărîrea Guvernului 134 din 22.02.2013 „ Cu privire la stabilirea valorii admise a cadourilor simbolice, a celor oferite din politeţe sau cu prilejul anumitor acţiuni de protocol şi aprobarea Regulamentului cu privire la evidenţa, evaluarea, păstrarea, utilizarea şi răscumpărarea cadourilor simbolice, a celor oferite din politeţe sau cu prilejul anumitor acţiuni de protocol” (pdf)

Last updated: martie 28, 2020 at 8:53 am