08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Примария мун. Бэлць объявляет процедуру закупки(изменения) – Закупка светофоров и работ по их установке

//
Комментарий0

Примария мун. Бэлць объявляет процедуру закупки(изменения) – Закупка светофоров и работ по их установке согласно потребностям примэрии мун. Бэлць.

Дата: 28.02.2017.

Время: 10:00.

FDA
ANUNȚ DE PARTICIPARE

4. Pregătirea ofertelor

4.1

Oferte alternative:Nu vor fi

4.2

Garanţia pentru ofertă:Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secţiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei

4.3

Garanţia pentru ofertă va fi în valoare de:1.00% din valoarea ofertei fără TVA.

4.4

Ediţia aplicabilă a Incoterms şi termenii comerciali acceptaţi vor fi:DDP — Franco destinație vămuit, Incoterms 2013

4.5

Termenul de livrare/prestare/executare:în termen de 10 zile după înregistrarea contractelor la Trezorăria de Stat; termen pentru executarea lucrărilor de instalare — 2 luni

4.6

Metoda şi condiţiile de plată vor fi:în termen de 30 de zile după livrarea și instalarea bunurilor și prezentarea facturii fiscale

4.7

Perioada valabilităţii ofertei va fi de:45 zile

4.8

Ofertele în valută străină:Nu se acceptă
Last updated: Февраль 20, 2017 at 11:29 дп

Оставьте Ответ