08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

XIII şedinţa extraordinară – 16.12.2016

//
Comentariu0

Pregătirea

Cu privire la convocarea

DISPOZIȚIA PRIMARULUI
Nr. 572
din 09.12.2016

 

Cu privire la modificarea dispoziției
primarului nr. 566 din 02.12.2016
«Cu privire la convocarea ședinței a XIII-a
extraordinare a Consiliului municipal Bălți»
În conformitate cu art. 16, alin. (2), (3), (5) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 «Cu privire la administraţia publică locală», luînd în considerație propunerile consilierilor parvenite în cadrul examinării proiectului bugetului municipiului Bălți în prima lectură, –
1.             Se modifică dispoziția primarului nr. 566 din 02.12.2016 «Cu privire la convocarea ședinței a XIII-a extraordinare a Consiliului municipal Bălți», după cum urmează:
1.1. în p. 1 al dispoziției sintagma «9 decembrie 2016» se substituie cu sintagma «16 decembrie 2016»,
1.2. în p. 2, subpunctul c) data «08.12.2016» se substituie cu data «15.12.2016».

2.             Controlul asupra executării prezentei dispoziţii se pune în sarcina secretarului Consiliului municipal Bălţi dna Irina Serdiuc.

 

Primarul interimar al mun. Bălţi                                                               Igor Șeremet

 

Coordonat:

Secretarul Consiliului
municipal  Bălţi                                                                                        Irina Serdiuc                           

Șeful
Direcţiei juridice                                                                                       Vitalie Balan

 

Ordinea de zi a şedinţei XIII
extraordinare a Consiliului
municipal Bălţi din 16.12.2016.

1. Cu privire la aprobarea bugetului municipal Bălți pe anul 2017 în lectura a doua.
Raportor Leonid Babii – viceprimar al municipiului Bălți, președinte al comisiei de consiliere.
2. Cu privire la aprobarea structurii, efectivului-limită și a organigramei primăriei municipiului Bălți.
Raportor – Irina Serediuc – secretar al Consiliului municipiului Bălţi.
3. Cu privire la împuternicirea primarului interimar al mun. Bălți dl I. Șeremet să semneze contracte de vănzarecumpărare, predareprimire apartamentelor în proprietatea privată.
Raportor – Vitalii Balan – șef al Direcției juridice.
4. Cu privire la semnarea contractelor de vînzarecumpărare, transmitere-primire a locuinței în proprietate privată.
Raportor Tatiana Parascan – director al ÎM ”GLC”.
5. Cu privire la vînzareacumpărarea, transmiterea-primirea apartamentelor fondului locativ mun. Bălți în proprietate privată.
Raportor Tatiana Parascan – director al ÎM ”GLC”.
6. Cu privire la împuternicirea primarului interimar al mun. Bălți dlui Igor Șeremet să perfecteze şi să semneze documentele funciare
Raportor Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipal și relații
funciare.
7. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 12/18 din 08.12.2016 „Cu privire la organizarea tîrgului de anul nou şi locurilor de distracţie şi agrement pe piaţa Vasile Alecsandri, str. Independenţei și str. Feodor Dostoievski”.
Raportor – Vitalii Balan – șef al Direcției juridice.
8. Informația privind evaluarea activității economicofinanciare a ÎM ”Regia Apă Canal” Bălți pentru perioada 2014-2015.
Raportor – Natalia Băleanu – expert extern.

 

DISPOZIȚIA PRIMARULUI

Nr. 566
din 02.12.2016

 

Cu privire la convocarea şedinţei a XIII-a

extraordinare a Consiliului municipal Bălţi.

 

În conformitate cu art. 16, alin. (2), (3), (5)  din legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 «Privind administraţia publică locală», –
1. Se convoacă şedinţa a XIII-a extraordinară a Consiliului municipal Bălţi la 9 decembrie 2016, orele 10.00 în biroul nr. 101 al primăriei municipiului (str. Independenţei, 1) cu următoarea ordinea de zi:
1. Cu privire la aprobarea bugetului municipal Bălţi pe anul 2017 în lectura a doua.
Raportor: Leonid Babii – viceprimar al mun. Bălți.

2. Întrebări și interpelări ale consilierilor.

2. Şeful Secţiei administraţie publică locală dna L. Dovgani:
2.1. Să asigure înştiinţarea consilierilor despre convocarea şedinţei Consiliului municipal Bălţi cu data, ora şi locul şedinţei indicate, modul de familiarizare a consilierilor cu proiectele de decizii şi răspunsuri la adresări către Consiliu, rapoartele de specialitate ale direcţiilor, secţiilor şi serviciilor primăriei, avizele comisiilor de specialitate.
2.2. Să aducă la cunoştinţă locuitorilor municipiului Bălţi ordinea de zi a şedinţei Consiliului prin intermediul publicării ei pe pagina oficială a primăriei www.primaria.balti.md şi web-site-ul www.monitoruldebalti.md, amplasării în centrul de informaţii din bir. 114 al primăriei.
2.3. Să acorde sprijinul în organizarea şi desfăşurarea şedinţelor comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului municipal Bălţi pe data de 08.12.2016.

3. Controlul asupra executării dispoziţiei date se pune în sarcina secretarului Consiliului municipal Bălţi dnei Irina Serdiuc.

 

 

Primarul interimar al mun. Bălţi                                                                Leonid Babii

 

Coordonat:

Secretarul Consiliului
municipiului  Bălţi                                                                                    Irina Serdiuc

Șef  Direcţiei juridice                                                                               Vitalie Balan

Graficul de lucru a comisiilor consultative specializate

GRAFICUL DE LUCRU
al Consiliului pentru pregătirea şedinţelor XIII din 16.12.2016

Denumirea acţiuniiOra şi loculParticipanţi
15 decembrie 2016, joi
Şedinţa CCS pentru activităţi economico-financiare13.30,
bir.334
Şmulschii Ghenadie – preşedinte, Pasat Dmitrii – secretar, Cudreaşova Svetlana, Lisnic Antoniu, Grigorişin Nicolai, Povonschii Vitalii, Topolniţki Oleg
Şedinţa CCS pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului13.30,
bir.334
Gula Vladimir preşedinte, Cornieţ Nicolai – secretar, Veselovscaia Tatiana, Frecauţan Boris, Cojuhari Iuri, Marcoci Boris, Buciațchi Pavel
Şedinţa CCS pentru colaborare cu alte autorităţi, înfrăţire, turism, culte şi activităţi social-culturale13.30,
bir.334
Basistîi Igor – preşedinte, Rîbac Elena – secretar, Cheptenari Vladimir, Badiuc Evghenia, Prodan Vergiliu, Dobrogeanu Vasile, Rojac Nina
Şedinţa CCS pentru educaţie, protecţie socială şi sănătate publică13.30,
bir.334
Urzanovscaia Svetlana preşedinte, Grădinaru Renata – secretar, Cimili Eduard, Şaric Oleg, Usatîi Alexandr, Ghiţu Vladimir, Dilion Diana
Şedinţa CCS pentru drept şi disciplină13.30, bir.334Griţco Elena – preşedinte, Lefter Marcel – secretar, Popenco Raisa, Ciornîi Andrei, Bînzari Igor, Șvarț Mihail, Iordan Serghei
16 decembrie 2016, vineri
Şedinţa Consiliului Municipal Bălţi10.00,
bir. 101
Consilieri CMB, Persoanele invitate conform listei

Proiecte

Actualizat:23.12.2016

Last updated: decembrie 27, 2016 at 17:05 pm

Lasă un Răspuns