08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Ședința cu directorii întreprinderilor municipale și a complexului termoenergetic (07.08.2019)

//
Comentariu0

Ședința cu directorii întreprinderilor municipale și a complexului termoenergetic din data de 07 august 2019 a început cu raportarea lucrului efectuat de către Î.M. „TERMOGAZ- Bălți”. Stepan Munteanu, directorul întreprinderii, a menționat că locuitorii municipiului Bălți, până în ziua de astăzi au datorie pentru aprovizionarea cu agent termic în perioada rece a anului în sumă de 3 milioane de lei. Trebuie de menționat că, suma datoriei ce se trece din an în an este în mărime de 2,5 milioane de lei. Astfel până în luna octombrie (ce reprezintă începutul perioadei de aprovizionare cu agent termic), locuitorii trebuie să restituie măcar o parte din datoria acumulată.

În cadrul aceleiași ședințe, reprezentantul Î.M. „DRCD” a menționat că iarăși apare problemă cu resturile menajele solide, care provoacă gunoiști neautorizate și o dezordine totală. În acest sens s-a propus ca resturile menjere solide să fie transportate aparte de alt gunoi. Problema se aflăla etapa examinării. Ceea ce ține de repararea străzilor, s-a menționat str. Hotinului (ce nu este prevăzută în proiectul pentru repararea drumurilor pentru acest an) și s-a hotărât ca în mod urgent să fie începute lucrările de reparare. Poliția la fel va ajuta, blocând porțiunea de drum necesară pentru a nu permite circulația transportului, pentru efectuarea mai rapidă și eficientă a lucrărilor. O rugăminte pentru această întreprindere a parvenit de la șeful adjunct al DGC, Miron Ion, ce constă în reabilitatarea podului de pe str. Strîi până la începutul anului școlar, pentru ca locuitorii să aibă acces liber pe ambele maluri ale râului Răut.

Consecințe a furtunii puternice din data de 06.08.2019, reprezintă 3 circuite scurte la 2 transformatoare. Neregulile au fost soluționate în scurt timp. Reparația părții carosabile pe str. Lesecico a început- porțiunea de drum a fost blocat pentru circulația transportului. Repararea str. Dubinovschi se planifică a fi începută în data de 08.08.2019.

Șeful Secției Securitate Publică din Inspectoratul de Poliție Bălți, Ruslan Chicimaniuc a venit cu propunera de a inspecta toate trecerile pietonale, îndeosebi cele din apropierea școlilor și instituțiilor preșcolare, pentru ca elevii și copii să pășească cu siguranță pe partea carosabilă. Se va crea o comisie specializată pentru a realiza sarcina propusă.

Last updated: august 8, 2019 at 12:52 pm

Lasă un Răspuns