08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Dezbateri publice

Dezbateri publice

//
Комментарий0
Просмотр календаря
18.08.2022 14:00 - 16:00

Dezbateri publice asupra documentației
de urbanism „Planul Urbanistic de
Detaliu pentru terenurile din
str. Alexandru cel Bun 5, Decebal 146”

Iana Leadric, șef adjunct al Direcției
generale arhiectură, urbanism și
relații funciare

Bir. 101

Last updated: Август 15, 2022 at 11:28 дп