08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Primăria municipiului Bălți anunță concurs pentru ocuparea postului vacant de director al instituției de învățământ artistic extrașcolar

//
Comentariu0

Primăria municipiului Bălți anunță concurs pentru ocuparea postului vacant de director al instituției de învățământ artistic extrașcolar – Școala de Arte „Ciprian Porumbescu” din mun. Bălți.

La concurs poate candida persoana care întrunește cumulativ următoarele condiţii:
• deţine cetăţenia Republicii Moldova;
• are studii superioare în domeniul învățământului artistic;
• are o vechime de muncă în domeniul învățământului artistic de cel puțin 5 ani;
• la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta de 65
ani;
• cunoaşte limba română;
• este apt din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea
funcţiei;
• nu are antecedente penale;
• nu a fost concediat în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1) lit.l), m) şi n) din
Codul muncii.

Dosarul candidatului trebuie să cuprindă următoarele acte obligatorii:

  1. cererea de participare la concurs;
  2. copia actului de identitate;
  3. copia/copiile actului/actelor de studii;
  4. copia carnetului de muncă;
  5. curriculum vitae;
  6. certificate medical care atestă că persoana este aptă din puct de vedere medical, fizic și neuropsihic;
  7. cazier judiciar sau declarația pe proprie răspundere.

Primirea actelor are loc la Direcția Сultură a Primăriei mun. Bălți,
biroul nr. 439 (str. Independenței, 1) sau pe adresa electronică.
e-mail:
[email protected]
Termenul de depunere a dosarului este: 16 octombrie 2020 – 16 noiembrie 2020.

Informații adiționale la tel. (0231)2-43-65.

Last updated: octombrie 16, 2020 at 17:52 pm

Lasă un Răspuns