08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

O atenţie deosebită copiilor sub vîrsta răspunderii penale şi a celor în conflict cu legea

//
Comentariu0

Şedinţa a II-a a grupului de lucru Bălţi privind „Consolidarea mecanismului de prevenire şi dejudiciarizare a acuzelor penale cu implicarea copiilor sub vîrsta răspunderii penale şi a celor în conflict cu legea”, la care au fost prezenţi şi specialiştii Institutului de Reforme penale din Republica Moldova, a avut loc miercuri, în incinta Primăriei. Moderatorul şedinţei – dl Ruslan Chicimaniuc, specialist superior al Biroului Siguranţă Copii al Inspectoratului de Poliţie Bălţi, a informat membrii grupului de lucru despre nivelul delicvenţei juvenile în mun. Bălţi în rîndul copiilor sub vîrsta răspunderii penale pe perioada anilor 2013-2015 şi 9 luni an. 2016.

Conform datelor statistice ale Biroului Siguranţă Copii al Inspectoratului de Poliţie Bălţi în an. 2013 au fost comise 6 infracţiuni de către 4 minori (3 băieţi şi 1 fată), în 2014 au fost comise 5 infracţiuni de către 6 minori (6 băieţi), în an. 2015 – 5 infracţiuni de către 3 minori (2 băieţi şi 1 fată), pe parcursul a 9 luni ale an. 2016 a fost comisă 1 infracţiune de către 2 minori (1 băiat şi 1 fată). Prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional în mediul copiilor rămîne a fi scopul principal în activitatea atît a Biroului Siguranţă Copii cît şi a Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei a Primăriei mun. Bălţi.

În an. 2016 minorii sub vîrsta răspunderii penale nu au comis infracţiuni în mod repetat, infracţiunea comisă este furt al averii proprietarului, pe care a fost întocmită ordonanţa de refuz în pornirea urmărîrii penale. Ambii minori fac parte din familie completă dar social-vulnerabilă, părinţii nu sunt plecaţi peste hotarele RM. Pe cazul dat a fost remisă fişa de sesizare în adresa autorităţii tutelare din cadrul Primăriei mun. Bălţi, a fost creată comisia multidisciplinară, cazul fiind monitorizat de către asistenţii sociali din cadrul DAS şi PF.

Inspectoratul de poliţie Bălţi atrage o atenţie deosebită fenomenului delicvenţei juvenile de pe teritoriul municipiului Bălţi, astfel, în urma analizei efectuate pe parcursul perioadei de raportare, de către minori şi cu participarea acestora au fost comise 78 infracţiuni, comparativ cu perioada analogică a anului trecut 62 infracţiuni, ce constituie o creştere cu 16 infracţiuni.

Dl Chicimaniuc a remarcat: “efectuînd o analiză pe genurile de infracţiuni săvîrşite şi pe sectoarele administrativ-teritoriale din municipiu avem”: ( Analiza pe sectoare)
Art. 186 CP RM – 49 (39) crime SP-1 ”Centru” – 6 ( 10 )
Art. 187 CP RM – 9 (4) crime SP-2 ”Chişinău” – 6 ( 9 )
Art. 188 CP RM – 0 (2) crime SP-3 ”Slobozia” – 15 ( 10 )
Art. 2171 CP RM – 5 (5) crime SP-4 ”Dacia” – 20 ( 10 )
Art. 152 CP RM – 0 (3) crime SP-5 ”Pămînteni” – 12 ( 7 )
Art. 1921 CP RM – 3 (3) crime SP-6 ”Jubileu” – 16 ( 15 )
Art. 287 CP RM – 4 (2) crime SP-7 ”Industrial” – 2 ( 1 )
Art. 197 CP RM – 0 (1) crime SP-8 ”Transport Feroviar”-1( 0 )
Art. 189 CP RM – 0 (1) crime
Art. 174 CP RM – 1 (0) crime
Art. 192 CP RM – 1 (0) crime
Art. 190 CP RM – 5 (1) crime
Art. 349 CP RM – 0 (1) crime
Art. 171 CP RM – 1 (0) crime

Infracţiunile menţionate au fost săvîrşite de către 57 minori. Din numărul total de minori implicaţi la săvîrşirea infracţiunilor, 18 sunt din alte localităţi, care au comis 29 infracţiuni; 39 minori sînt din mun.Bălţi, dintre care 10 minori anterior au nimerit în vizorul poliţiei, făcînd parte din familii social vulnerabile sau find orfani. Minorii din mun.Bălţi care au nimerit în vizorul poliţiei au fost luaţi sub supraveghere poliţienească, cu dînşii şi părinţii acestora au fost petrecute discuţii de prevenţie, cazurile fiind remise conform competenţei în adresa Primăriei mun.Bălţi. În privinţa părinţilor au fost întocmite procese verbale cu privire la contravenţii administrative conform prevederilor art. 63 alin.2 CC al RM şi remise spre examinare conform competenţei.

La compartimentul comiterii infracţiunilor de către copiii din alte localităţi, aici lucrul devine mai puţin eficient, limitîndu-se la remiterea fişerlor de sesizare în adresa autorităţii tutelare din cadrul raionului de unde sunt copiii şi în cazurile în care copiii fac parte din instituţiile de învămînt superior din mun.Bălţi, sunt petrecute întruniri cu tineretul studios cu informarea acestora cu referire la prevederile legislaţiei în vigoare.

La compartimentul conlucrare cu APL, a mai menţionat dl Chicimaniuc, activitatea în comun la echipele şi comisiile din cadrul Primăriei mun.Bălţi duce la scăderea nivelului de infracţiuni. Comisiile respective activează regulat, conform graficelor întărite, iar la necesitate şi mai des. Astfel, pe parcursul perioadei de raportare au fost desfăşurate 7 şedinţe ale Comisiei Copilului aflat în dificultate, la care au fost examinate 175 familii cu 216 copii, 1 şedinţă a Comisiei Municipale de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane, 48 şedinţe ale Echipei Multidisciplinare.

Deasemenea activitatea cotidiană este strîns legată şi cu diferite instituţii, centre pentru copii şi tineret din mun.Bălţi, printre care Şcoala internat şi Centrul de plasament a copiilor în regim de urgenţă „Evrica”, astfel pe parcursul perioadei de raportare au fost depistaţi pentru vagabondaj şi reîntorşi sau plasaţi în centrul dat 70 copii, inclusiv din alte localităţi, în scopul acordării asistenţei respective.
În urma analizei au fost stabiliţi următorii factori care favorizează creşterea delicvenţei juvenile:
– retragerea părinţilor din rolurile tradiţionale de educaţie, instruire, îngrijire şi supraveghere a copiilor;
– plecarea unuia sau a ambilor părinţi la muncă peste hotarele ţării pe perioade îndelungate;
– lipsa autorităţii morale a părinţilor, datorită unor vicii (alcoolismul, narcomania, lipsa valorilor moral-spirituale etc.);
– situaţia social economică şi materială grea a familiilor din mediul cărora provin copiii;
– lucru insuficient din partea autorităţilor responsabile cu minorii care au comis delicte şi familiile acestora.

Membrii Grupului de lucru au făcut schimb de păreri privind practicile pozitive şi dificultăţile
întîmpinate în activitatea cotidiană a organelor de poliţie, instituţilor de învăţămînt şi lucrătorilor sociali.

Last updated: octombrie 17, 2016 at 16:33 pm

Lasă un Răspuns