08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

În atenția tinerilor din municipiul Bălți! Programul municipal de granturi pentru organizațiile de tineret și pentru grupurile de inițiativă ale tinerilor

//
Comentariu0

Direcția de învățământ, tineret și sport din municipiul Bălți a lansat Programul municipal de granturi pentru organizațiile de tineret și pentru grupurile de inițiativă ale tinerilor!

La Program pot participa organizațiile de tineret din municipiul Bălți și grupurile de inițiativă.

În cadrul Programului vor fi susținute proiectele care vor contribui la realizarea politicilor de tineret la nivel municipal, în baza a trei priorități:

 • Dezvoltarea spațiilor pentru tineri;
 • Dezvoltarea serviciilor de tineret în baza necesităților tinerilor;
 • Participarea tinerilor și voluntariat.

 

Dosarele urmează a fi depuse la Direcția învățământ, tineret și sport mun. Bălți, biroul 425, până la 28 februarie 2022 de luni până vineri, în perioada de timp 08:00-17:00 (pauza de masă 12:00-13:00).

 

Procedura de aplicare pentru organizațiile de tineret

 1. Pentru a putea participa, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
 2. Să deţină statutul de organizaţie necomercială de tineret,
 3. Lipsa datoriilor la bugetul de stat și/sau la bugetul municipal Bălți;
 4. Respectarea obligaţiilor asumate prin contractele de finanţare anterioare.
 5. Documentaţia solicitanţilor conţine actele prevăzute mai jos:
 6. Formularul de solicitare a finanţării, conform anexei nr. 1;
 7. Bugetul detaliat al programului/proiectului, conform anexei nr. 2;
 8. CV-ul organizației de tineret;
 9. CV-ul coordonatorului de proiect;
 10. Declaraţia de imparţialitate, conform anexei nr. 3;
 11. Certificatul de utilitate publică și Certificatul de instituție gazdă de voluntari (va constitui un avantaj);
 12. Dovada existenței contribuției proprii din partea beneficiarului care este egală sau mai mare de 20 la sută din valoarea totală a proiectului care poate fi atât de natură financiară, cât și de natură nonfinanciară (resurse umane, resurse tehnice, informaționale etc.);
 13. Statutul şi certificatul de înregistrare şi alte acte adiţionale după caz;
 14. Certificatul fiscal din care să rezulte că nu are datorii la bugetul de stat;
 15. Dovada existenţei surselor de finanţare oferite de terţi (va constitui un avantaj):
 • Scrisori de intenție din partea terţilor;
 • Contracte de sponsorizare;
 • Dovada colaborării sau parteneriatul cu alte autorități publice, organizații guvernamentale și neguvernamentale, sectorul privat;
 • Alte forme de sprijin financiar din partea unor terţi (va constitui un avantaj);
 1. Alte documente considerate relevante.

 

Procedura de aplicare pentru grupurile de inițiativă

 1. Grupurile de inițiativă pot participa dacă întrunesc următoarele condiții:
 2. Au respectat obligaţiile asumate pentru suportul acordat în concursurile anterioare;
 3. Dețin procesul-verbal de constituire a grupului de inițiativă;
 4. Conducătorul grupului de inițiativă are cel puțin 18 ani;
 5. Vârsta membrilor grupului de inițiativă este cuprinsă între 14 și 35 ani;
 6. Sunt formate minimum din 3 persoane;
 7. Tinerii nu sunt angajați ai autorităților publice, centrelor de tineret și instituțiilor de lucru cu tinerii.

 

Documentaţia solicitanţilor va conţine actele prevăzute mai jos:

 1. Formularul de solicitare a finanţării, conform anexei nr. 1;
 2. Bugetul detaliat al programului/proiectului, conform anexei nr. 2;
 3. CV-ul coordonatorului de inițiativă și a membrilor;
 4. Declaraţia de imparţialitate, conform anexei nr. 3;

a-dovada colaborării cu autorităţi publice/organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale/    sectorul privat/instituții publice/Centrele Municipale de tineret Bălți;

 1. Alte documente considerate relevante.

 

Anexa nr. 1 (descarcă)

Anexa nr.2 (descarcă)

Anexa nr.3 (descarcă)

Last updated: ianuarie 24, 2022 at 18:00 pm

Lasă un Răspuns