08:00 - 17:00
(0 231) 2-23-48
piața Independenței, 1

Decizii abrogate

2020 an2021 an
Decizia nr. 11/33 din 29.09.2020 „Cu privire la abrogarea parțială a deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 6/54 din 27.06.2013 „Cu privire la stabilirea plății pentru folosirea sectoarelor de teren în mod unilateral”” (pdf)
Decizia nr. 7/32 din 30.07.2020 „Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Bălţi nr. 24/12 din 29.03.2002 „Cu privire la transmiterea proprietăţii municipale în proprietatea publică a statului”” (pdf)
Decizia nr. 9/4 din 23.08.2021 „Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Bălți nr. 7/10 din 04.06.2021” (pdf)
Decizia nr. 8/27 din 30.06.2021 „Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Bălți nr. 3/40 din 06.04.2021 „Cu privire la cesiunea dreptului de locațiune a încăperilor în incinta pinacotecii „A. Cantemir” din str. Independenţei, 10 A, conform contractului de locațiune nr. 20/2010 din 28.05.2010, încheiat anterior cu ÎI „GLADCHI BIJUTIER””” (pdf)
Decizia nr. 3/57 din 06.04.2021 „Cu privire la abrogarea unor decizii Consiliului municipal Bălți” (pdf)
Last updated: septembrie 25, 2021 at 8:34 am