08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Comisia obștească pentru probleme locative

//
Comentariu0

Președintele comisiei: Primarul mun.Bălți – Nicolai Grigorișin;

Vicepreședintele comisiei: Cobsilierul Consiliului municipal Bălți – Nicolai Cornieț;

Secretarul comisiei: Juristconsult superior al ÎM „GLC Bălți”– Elvira Sozontova.

Membrii comisiei:

Șeful DGC  – Veaceslav Zincovschii;

Șeful Direcției juridice primăriei mun.Bălți – Vitalii Balan;

Șefa Direcției generale de asistență socială și protecția familiei – Veronica Munteanu;

Șefa Secției de evidență a populaței Bălți – Alla Masleanchina;

Administrator ÎM „GLC Bălți”  – Tatiana Chiaburu;

Registratul principal al filialei SCT mun. Bălți al IP ASP – Serghei Iordan.

 

Baza:

Dispoziția primarului nr. 16 din 21.01.2022 „Cu privire la completarea p.1 al dispoziției primarului nr. 6 din 13.01.2022 „Cu privire la aprobarea componenței Comisiei obștesti pentru probleme locative, în redacție nouă””

Dispoziția primarului nr. 319 din 17.12.2019 „Cu privire la aprobarea componenței Comisiei obștesti pentru probleme locative, în redacție nouă”

Acte cu caracter normativ:
Decizia nr. 16/16 din 21.12. 2020 „Cu privire la completarea deciziei Consiliului mun. Bălți 8/9 din 27.10.2005 „Cu privire la recunoașterea dreptului de locațiune asupra apartamentelor neprivatizate”” (pdf)

Decizia nr. 16/15 din 21.12. 2020 „ Cu privire la aprobarea în redacția nouă p. 947 din anexa nr. 2 la decizia Consiliului mun. Bălți nr. 8/9 din 27.10.2005 „Cu privire la recunoașterea dreptului de locațiune asupra apartamentelor neprivatizate”” (pdf)

Last updated: ianuarie 21, 2022 at 17:48 pm

Lasă un Răspuns