08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Comisia obştească pentru examinarea materialelor şi propunerilor privind conferirea titlului „Cetăţean de onoare a municipiului Bălţi”

//
Comentariu0

Președintele comisiei, viceprimarul mun.Bălţi – Tatiana Dubițkaia

Vicepreședintele comisiei, şeful Direcției administraţiei publice – Ludmila Dovgani

Secretarul comisiei,specialist principal al DAP – Marina Gumennaia

Membrii comisiei:

Șeful Direcţiei Învăţămînt, Tineret şi Sport
Șeful Direcției cultură
Specialist principal direcției juridică
Consilier al Consiliului mun. Bălți, președintele comisiei consultative
de specialitate pentru activități economico-financiare
Consilier al Consiliului mun. Bălți, președintele comisiei consultative de specialitate
pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor și protecția mediului
Consilier al Consiliului mun. Bălți,președintele comisiei consultative de specialitate
pentru colaborare cu alte autorități, înfrățire, turism, culte și activități social-culturale
Consilier al Consiliului mun. Bălți, președintele comisiei consultative
de specialitate pentru drept și disciplină
Consilier al Consiliului mun. Bălți, președintele comisiei consultative
de specialitate pentru educație, protecție socială și sănătate publică

Baza: Anexă la decizia Consiliului municipal Bălţi nr. 4/59 din 19.05.2016 (pdf)

Anexă 2 la decizia consiliului municipal Bălţi nr.3/8 din 31.03.2010 (pdf)

Last updated: februarie 19, 2020 at 8:43 am

Lasă un Răspuns