08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Dezbateri publice

Dezbateri publice

//
Comentariu0
View Calendar
18.08.2022 14:00 - 16:00

Dezbateri publice asupra documentației
de urbanism „Planul Urbanistic de
Detaliu pentru terenurile din
str. Alexandru cel Bun 5, Decebal 146”

Iana Leadric, șef adjunct al Direcției
generale arhiectură, urbanism și
relații funciare

Bir. 101

Last updated: august 15, 2022 at 11:28 am