08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Consultări publice

Consultări publice

//
Comentariu0
View Calendar
16.05.2022 16:30 - 17:00

Consultări publice asupra proiectului
de decizie CMB „Cu privire la
aprobarea Regulamentului de
stabilire a raporturilor juridice de
superficie și locațiune, ale căror
obiecte constituie terenurile
proprietate municipală”

Irina Focșa, Direcția proprietate
municipală
și relații funciare din
cadrul Direcției
generale arhitectură,
urbanism și
relații funciare

Bir. 101

Last updated: mai 16, 2022 at 13:33 pm