09:00 - 17:00
(0 231) 54-614

Primăria

Primăria

//
Comentariu0

Upcoming events

 • 23-11-2017 14:30 - 23-11-2017 15:30

  Vizită de curtoazie Ambasadorului
  Extraordinar și Plenipotențiar al
  Republicii Federale Germania în RM,
  doamnei Julia Monar

  I.Şeremet

  Sala de protocol (et.III)

08.09.2016 @ 16:28