09:00 - 17:00
(0 231) 54-614

V ședința ordinară – iunie 2017

//
Comentariu0

Cu privire la convocarea

Graficul de lucru a comisiilor consultative specializate

Proiecte, rapoarte de specialitate, avize juridice, note informative, etc.

Procese-verbale și avize ale Comisiilor Consultative de Specialitate

CCS pentru activităţi economico-financiare
CCS pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului
CCS pentru colaborare cu alte autorităţi, înfrăţire, turism, culte şi activităţi social-culturale
CCS pentru drept şi disciplină
CCS pentru educaţie, protecţie socială şi sănătate publică

Proces-verbal al ședinței Consiliului mun. Bălți

Decizii

Video

Actualizat: 16.05.2017

16.05.2017 @ 14:00

Lasă un Răspuns