09:00 - 17:00
(0 231) 2-64-50

Rezultatele auditului

Transparența
Hotărârea nr. 68 „Cu privire la aprobarea Raportului misiunii de follow-up privind implementarea cerințelor și recomandărilor aprobate prin Hotărârea Curții de Conturi nr.2 din 13 februarie 2018 „Cu privire la Raportul auditului conformității evidenței, înregistrării și gestionării patrimoniului public, precum și a impozitării bunurilor imobile” din 26 noiembrie 2019 (pdf)
Hotărârea nr.2 „Cu privire la Raportul auditului conformității evidenței, înregistrării și gestionării patrimoniului public, precum și a impozitării bunurilor imobile” din 13 februarie 2018 (pdf)
RAPORT DE AUDIT INTERN „Eficacitatea rețelei de asistență socială în cadrul Primăriei municipiului Bălți” (pdf)
Raport privind rezultatele inspecției financiare tematice la Î.M. „DRCD Bălți” pentru an. 2016-2018 (pdf)
RAPORTUL auditului situațiilor financiare aferente procesului bugetar și gestionării patrimoniului public ale mun. Bălți pe anul 2017 (docx)
Hotărîrea Curții de Conturi nr. 38 din 25 iunie 2018 cu privire la RAPORTUL auditului situațiilor financiare aferente procesului bugetar și gestionării patrimoniului public ale mun. Bălți pe anul 2017 (docx)
Hotărîrea Curții de Conturi nr. 43 din 22.09.2017 cu privire la Raportul auditului performanţei “Eficienţa gestiunii economico-financiare şi administrării patrimoniului de către întreprinderile care prestează servicii de aprovizionare cu apă a populaţiei” (pdf)
Notă analitică privind rezultatele monitoringului financiar al întreprinderilor municipale pe anul 2016 (pdf)
Informaţie privind măsurile întreprinse, la situaţia din 01.12.2016, pe marginea Raportului auditului conformităţii exerciţiului bugetar şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităţilor publice locale din mun.Bălţi pe anul 2014 (doc)
Raport privind evaluarea activității economico-financiare a ÎM ”Regia Apă Canal Bălți” pentru perioada 2014-2015 (pdf)
Sumar executiv privind rezultatele misiunii de audit intern „Evaluarea mediului de control în cadrul Primăriei municipiului Bălți“ din octombrie 2016 (doc)
Decizia CMB nr. 7/1 din 27.07.2016 „Cu privire la aprobarea notei analitice privind rezultatele monitoringului financiar al activităţii economico-financiare a întreprinderilor municipale pe anul 2015” (doc)
Informaţie privind măsurile întreprinse, la situaţia din 01.08.2016, pe marginea Raportul auditului conformităţii exerciţiului bugetar şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităţilor publice locale din mun. Bălţi pe anul 2014 (doc)
Hotărîrea nr.50 din 23 decembrie 2015 privind Raportul auditului conformității exercițiului bugetar și gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din mun. Bălți pe anul 2014 (pdf)
Informaţie privind rezultatele misiunii de audit intern la ÎM „Amenajarea teritoriului şi spaţii verzi” din 12.11.2015 (pdf)
Informaţie privind rezultatele misiunii de audit intern la ÎM „GLC” din 12.11.2015 (pdf)
Raport de audit intern la ÎM „DRCD” din 20.09.2015 (pdf)
Last updated: septembrie 8, 2020 at 18:14 pm