09:00 - 17:00
(0 231) 2-64-50

Proprietate publică a mun. Bălți

Transparența
Bunuri imobileTerenuriRaport privind starea proprietăţii municipale
Decizia CMB nr. 7/45 din 30.07.2020 „Cu privire la acordul de transmitere în locaţiune a spațiului neutilizat în incinta hotelului ”Bălți” din str. M. Sadoveanu, 1” (pdf)
Decizia CMB nr. 7/44 din 30.07.2020 „Cu privire la acordul de transmitere în locaţiune a încăperilor neutilizate în incinta hotelului ”Bălți” din str. M. Sadoveanu, 1” (pdf)
Decizia CMB nr. 7/31 din 30.07.2020 «Сu privire la aprobarea parțială a listei de bunuri imobile proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale Bălţi» (pdf)
Decizia CMB nr. 7/11 din 30.07.2020 «Cu privire la acordul privind primirea patrimoniului din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a municipiului Bălți» (pdf)
Decizia CMB nr. 6/3 din 10.07.2020 „Cu privire la suspendarea valabilității unor contracte de locațiune a bunurilor proprietate municipală” (pdf)
Decizia CMB nr. 5/15 din 05.0.2020 „Cu privire la aprobarea în redacție nouă p. 2261 din anexa nr. 2 la decizia Consiliului mun. Bălți nr. 9/10 din 27.10.2005 “Cu privire la recunoașterea dreptului de locațiune asupra apartamentelor neprivatizate”” (pdf)
Decizia CMB nr. 5/14 din 05.0.2020 „Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 9/10 din 29.11.2005 “Cu privire la recunoașterea dreptului de locațiune asupra apartamentelor neprivatizate”” (pdf)
Decizia CMB nr. 5/10 din 05.0.2020 „Cu privire la vânzarea, cumpărarea, transmiterea-primirea apartamentelor fondului locativ mun. Bălți în proprietate privată”” (pdf)
Decizia CMB nr. 2/21 din 25.02.2020 „Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 9/44 din 19.12.2020 „Сu privire la aprobarea listelor de bunuri imobile proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale Bălţi”” (pdf)
Decizia CMB nr. 9/44 din 19.12.2019 „Cu privire la aprobarea listelor de bunuri imobile proprietate publică a unității adminstrativ-teritoriale Bălți” (pdf)
Decizia CMB nr. 9/28 din 19.12.2019 „Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 4/22 din 25.07.2019 „Cu privire la aprobarea listelor de bunuri imobile proprietate publică a unității administrativ-teritoriale Bălți”” (pdf)
Decizia CMB nr. 4/22 din 25.07.2019 „Сu privire la aprobarea listelor de bunuri imobile proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale Bălţi” (pdf)
Decizia CMB nr. 13/12 din 27.09.2018 „Cu privire la completarea anexei la decizia Consiliului municipal Bălţi nr. 14/60 din 22.12.2016 „Cu privire la aprobarea listei bunurilor proprietate municipală, supuse privatizării, cu completări ulterioare şi modificarea deciziei Consiliului municipal Bălţi nr. 8/14 din 29.03.2018”” (pdf)
Decizia CMB nr. 13/11 din 27.09.2018 „Cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietatea administrației publice locale a mun. Bălți și care se referă domeniului public al municipiului” (pdf)
Decizia CMB nr. 8/14 din 29.03.2018 „Cu privire la completarea anexei la decizia Consiliului municipal Bălţi nr. 14/60 din 22.12.2016 „Cu privire la aprobarea listei bunurilor proprietate municipală, supuse privatizării”” (pdf)
Decizia CMB nr. 14/60 din 22.12.2016 „Cu privire la aprobarea listei bunurilor proprietatea municipală, supuse privatizării” (pdf)
Regulament privind modul de posesiune, de folosință si de dispozitie asupra patrimoniului proprietate municipală pe teritoriul municipiului Balti (pdf)
Decizia CMB nr. 16/23 din 24.12.2014 «Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de posesiune, de folosinta si de dispozitie asupra Patrimoniului proprietate municipala pe teritoriul municipiului Balti» (pdf)
Decizia CMB nr. 7/25 din 30.07.2020 „Cu privire la prelungirea termenelor contractelor de arendă a terenurilor ocupate de panouri publicitare existente” (pdf)
Decizia CMB nr. 7/24 din 30.07.2020 «Сu privire la aprobarea Cadastrului Funciar al municipiului Bălţi pentru anul 2019» (pdf)
Decizia CMB nr. 7/21 din 30.07.2020 „Cu privire la încetarea unor contracte de arendă a terenurilor” (pdf)
Decizia CMB nr. 7/19 din 30.07.2020 «Cu privire la aprobarea listelor sectoarelor de teren proprietate publică supuse privatizării/vînzării și vînzării dreptului de arenda și expunerea lor la licitaţia publică cu strigare» (pdf)
Decizia CMB nr. 7/18 din 30.07.2020 «Cu privire la perfectarea relațiilor funiciare prin intermediul încheierii contractelor de arendă a terenurilor, modificarea contractelor de arendă a terenurilor în vigoare și modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 9/25 din 19.12.2019 ”Cu privire la perfectarea și reperfectarea relațiilor funciare prin intermediul încheierii contractelor de arendă a terenurilor, modificarea contractelor de arendă a terenurilor în vigoare» (pdf)
Decizia CMB nr. 7/17 din 30.07.2020 «Cu privire la vânzarea terenurilor» (pdf)
Decizia CMB nr. 7/16 din 30.07.2020 «Cu privire la trecerea în proprietate a terenurilor de pe lângă casă» (pdf)
Decizia CMB nr. 1/17 din 27.03.2019 „Сu privire la aprobarea Cadastrului Funciar pe municipiul Bălţi pentru anul 2018” (pdf)
Decizia CMB nr. 8/24 din 29.03.2018 „Сu privire la aprobarea Cadastrului Funciar pe municipiul Bălți pentru anul 2017” (pdf)
Decizia CMB nr. 1/7 din 01.02.2017 „Cu privire la aprobarea Cadastrului Funciar pe municipiul Bălți pentru anul 2016” (pdf)
Raport de sinteză privind starea proprietății municipale conform rezultatelor inventarii pentru anul 2018 (pdf)
Darea de seamă privind starea proprietăţii municipale pentru anul 2017 (pdf)
Darea de seamă privind starea proprietăţii municipale pentru anul 2016 (pdf)
Darea de seamă privind starea proprietăţii municipale pentru anul 2015 (pdf)
Darea de seamă privind starea proprietăţii municipale pentru anul 2014 (pdf)
Last updated: august 25, 2020 at 19:03 pm