09:00 - 17:00
(0 231) 2-64-50

Plan anual de acțiuni al auditului intern

Transparența

Planul anual al activității de audit intern pentru anul 2020 (pdf)

Dispoziția nr. 34 din 04.02.2020 „Cu privire la aprobarea Planului anual al activității de audit intern” (pdf)

Dispoziția nr.32 din 30.01.2020 „Cu privire la aprobarea Codului etic al auditorului intern și a Cartei de audit intern” (pdf)

Planul anual al activității de audit intern pentru anul 2019 (pdf)

Last updated: februarie 22, 2020 at 11:17 am