09:00 - 17:00
(0 231) 54-614

Stimaţi locuitori ai municipiului Bălţi!

//
Comentariu0

Primăria municipiului Bălţi Vă informează, că la 15 octombrie curent expiră ultimul termen de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare achitat de persoanele fizice, precum şi а impozitului funciar achitat atît de persoanele fizice, cît şi de persoanele juridice, care au încheiat cu primăria mun. Bălţi contracte de arendă a loturilor teren.

Persoanele juridice efectuează de sine stătător Calculul impozitului funciar, în conformitate cu metodologia prevăzută în legislaţia fiscală, în dependenţă de evaluarea sau neevaluarea de către organul cadastral a loturilor de teren, transmise în arendă de către primăria mun. Bălţi.

Calculul impozitului funciar pentru terenurile neevaluate de organul cadastral se efectuează în formularul de tip FUNJ, iar pentru terenurile evaluate de organul cadastral – formularul de tip BIJ-17, pe care Dvoastră trebuie să-l prezentaţi Inspectoratului Fiscal de Stat al mun. Bălţi, de asemenea să achitaţi suma impozitului în termen de pînă la 15.10.2018. 

Calculul impozitului funciar pentru persoanele fizice, care au încheiat cu primăria municipiului Bălţi contracte de arendă a loturilor de teren, se efctuează de către primărie, se perfectează Aviz de plată, care se va achita pînă la 15.10.2018 în oricare oficiu poştal al oraşului sau în filialele băncilor amplasate în intravilanul municipiului.

 

 

Stimaţi contribuabili!

Întru evitarea aplicării sancţiunilor de procedură administrativă, solicităm să achitaţi în bugetul local impozitul pe bunurile imobiliare şi impozitul funciar în termenul prevăzut de legislaţia în vigoare pînă la 15 OCTOMBRIE 2018. 

Consultaţii suplimentare puteţi obţine în bir. 248-253 de la 800 pînă la 1700 (pauză de masă de la 1200 pînă la 1300) în sediul primăriei, precum şi la telefon:

0231 (2-55-12, 2-44-38, 5-46-25).

Last updated: octombrie 4, 2018 at 12:24 pm

Lasă un Răspuns