08:00 - 17:00
(0 231) 2-23-48
piața Independenței, 1

Sinteza evenimentelor săptămânale (09.09 – 15.09.2019)

//
Comentariu0

Luni, 9 septembrie 2019, în incinta Primăriei municipiului Bălți, în bir. 101 consilierii din cadrul Consiliului municipal Bălți s-au întrunit la ultima ședință a CMB a acestui mandat. Pe ordinea de zi au fost incluse 7 întrebări, ce spre sfărșitul ședinței au fost aprobate.

La ședință au fost prezenți 21 de consilieri, ce conform legilor în vigoare declară ședința deliberativă. Președinte al ședinței a V-a extraordinară a  fost ales Oleg Topolinițkii.

Astfel, în cadrul acestei ședințe au fost aprobate întrebări ce țin de Birourile electorale ale secțiilor de votare pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019, chestiuni privitoare la bugetul municipal și Fondul de rezervă al municipiului Bălți, despre inițierea procedurii de consultare publică privind „Aprobarea Mecanismului de acordare a compensației nominative pentru perioada rece a anului 2019-2020 pentru categoriile social-vulnerabile ale populației din contul mijloacelor bugetului municipal” și chestiunea cu privire la îndeplinirea temporară a atribuțiilor funcției de secretar al Consiliului mun. Bălți de către Angelina Cernogal.

Miercuri, 11 septembrie 2019, s-a desfășurat ședința cu șefii întreprinderilor municipale și a complexului termoenergetic.

Reprezentantul Î.M. „Termogaz – Bălți” s-a referit la producerea controlului etanșeității gazoductului interior în perioada lunii septembrie. Este necesară prezența obligatorie a unei persoane din apartament întrucât lipsa unui locatar din apartament va stopa demararea gazului în gazoductul întregii scări. În timpul lucrărilor furnizarea gazelor naturale va fi întreruptă! La fel în acest timp efectuarea unor lucrări cu intervenția în gazoduct este categoric interzisă!!!

Ceea ce ține de lucrul efectuat de Î.M.  „Direcția reparații și construcții drumuri”, e necesar de remarcat că pe str. Krîlov se efectuează lucrări de evacuare a instalațiilor metalice și de beton de pe terenul sportiv existent, pentru a fi instalat un teren sportiv de tip nou. Primarul l-a însărcinat pe directorul acestei întreprinderi, ca în mod urgent să fie soluționate următoarele situații:

* să fie instalate semne ce preîntâmpină despre efectuarea lucrărilor de reparație a părții carosabile în zona respectivă;

* evacuarea gunoiului nu doar din containerele pentru gunoi, ci și de pe teritoriul aferent a acestor containere;

* pe str. Boris Glavan, 23 să fie transportate containerele mai aproape de casele de locuit și mai departe de terenul de joacă;

* datoria apărută la întreprinderea dată în sumă de 543.000 șă fie acoperită.

„Lucrul Î.M. „GLC” monitorizează o sumă de 22.300 m2 de acoperiș pe blocurile de locuit ce a fost instalat de la începutul anului 2019”, despre aceasta a menționat Tatiana Parascan, directorul întreprinderii.

Reprezentantul SRL „Glorin Inginering” a menționat că la ziua de astăzi sunt înregistrate 2 cereri pe numele acestei întreprinderi.

În cadrul aceleiași ședințe directorul Î.M. „Amenajarea teritoriului și spații verzi”, Svetlana Novicova a adus la cunoștință locuitorilor municipiului Bălți că pe teritoriul parcului central se defrișează toți copacii aflați în stare de avariere și cei crescuți în gardul și construcțiile parcului. Astfel după terminarea procesului de defrișare va fi construit un nou gard de către agentul economic ce construiește noul obiect comercial pe teritoriul acestui parc. „Toate lucrările se efectuează în conformitate cu legislația în vigoare și cu tot pachetul de documente veridic”, anume așa a menționat administratorul întreprinderii.

Tatiana Dubițkaia, șeful Direcției Învățământ, Tineret și Sport Bălți, în cadrul acestei ședințe, a menționat că se apropie de încheiere toate lucrările de construcție și pregătire de sezonul rece a anului 2019- 2020 în instituțiile de învățământ școlar și preșcolar din municipiul Bălți. În acest context în legătură cu rezultatele strălucitoare a Școlii Sportive Specializate pentru Copii și Juniori de Rezerve Olimpice de probe pe apă, și cu majorarea venitului acesteia în bugetul municipal, primarul municipiului Bălți, Nicolai Grigorișin, a însărcinat Șeful DÎTS șă fie înmânate diplome de merit administrației acestei școli sportive pentru lucrul ce-l efectuează întru binele tinerilor noștri.

Șeful secției Securitate publică din cadrul Inspectoratului de poliție Bălți, Ruslan Chicimaniuc, a menționat că situația apărută pe str. Belousov, 47 este luată sub controlul strict al inspectoratului. Zilnic se efectuează percheziții și ridicare a substanțelor alcoolice.

În data de 11 septembrie 2019 a avut loc licitaţia publică «cu strigare» privind realizarea dreptului de arendă a terenurilor de pămînt.

Au fost anunțate 4 loturi pentru licitație:

– terenul pentru reconstrucția opririi de transport public în complex cu obiect comercial din str. Al. cel Bun;

– teren pentru construcție (obiect cu caracter comercial) pe str. Sofiei;

– teren pentru construcție (reconstrucție obiectului comercial) pe p. V. Alecsandri   și

– pentru amenajarea terasei pe str. Șt. cel Mare.

Rezultatele licitaţiei „cu strigare” vor fi publicate în termenul corespunzător legislației în vigoare.

Miercuri, 11 septembrie 2019, în incinta Primăriei municipiului Bălți, bir. 101, în cadrul ședinței Consiliului urbanistic al mun. Bălți, s-au desfășurat consultările publice pe marginea proiectului de decizie a Consiliului municipal Bălți „Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu al zonei centrale a municipiului Bălți” și  „Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic General a municipiului Bălți”.

Cele mai aprinse întrebări s-au iscat în legătură cu menținerea titlului de cea mai mare zonă pietonală din țară a str. Independenței, reducerea la minim a circulației transportului de pe str. Dostoevski. La fel s-a discutat ideea proiectantului de a construi parcare subterană pe strada centrală cu proiectarea unei șosele.

Discuțiile au fost aprinse.

În concluzie, menționăm că procedura de consultare publică ar decurge mult mai efectiv dacă tehnica ar fi setată calitativ și dacă proiectele ar fi monitorizate pe panou la timp.

Toate recomandările vor fi incluse într-un proces verbal și publicate pe pagina- web oficială a Primăriei municipiului Bălți.

Următoarea procedură de consultare publică a fost propusă pentru perioda de după alegerile locale generale din 20 octombrie 2019.

În data de 11 septembrie 2019 în incinta Primăriei municipiului Bălți s-a desfășurat ședința ordinară a Consiliului Urbanistic, pe ordinea de zi a căreia au fost incluse 7 întrebări (de la întrebarea Nr.3 până la întrebarea Nr. 8, și una inclusă în rubrica „Diverse”) care spre sfârșit au fost examinate în totalitate. Din toate chestiunile au fost aprobate 2 și celelalte 4 au fost întoarse spre modificare.

Discuțiile au fost foarte aprinse întrucât trebuia de luat în considerație fiecare opinie, fiecare mărunțiș ce ar putea favoriza implementarea unui sau altui proiect în viitorul municipiului.

La începutul ședinței Consiliului Urbanistic, prin cererea arhitectorului Andriuța Simion a mai fost adăugată încă o întrebare în rubrica „Diverse”, acesta a mai îndemnat să fie prezentă și presa. Arhitectorul a informat că i-au fost încălcate drepturile de autor.

După cum a menționat acesta  proiectul pe care i l-au comandat a fost oferit altui arhitector pentru a-l perfecționa și a-l aduce la un final. Varianta finală a lucrării era sub ștampila celui de-al doilea arhitector, Gheorghe Postolachi. Dl Andriuța insistă ca această situație să fie auzită la cel mai înalt nivel, pentru a-și găsi dreptatea și calmul.

La primărie a avut loc seminarul privind asigurarea securității alimentare în instituțiile de învățămînt din Republica Moldova

Pe data de 13.09.2019, la inițiativa Agenției Achiziții Publice, în contextul deciziei Consiliului Suprem de Securitate nr.01/1-02-18 din 14.08.2019, privind asigurarea securității alimentare în instituțiile de învățămînt din Republica Moldova, în scopul consolidării capacităților autorităților contractante și profesionalizării funcționarilor implicați în achizițiile publice, în incinta Primăriei mun.Bălți, a avut loc un seminar de instruire la care au participat 38 de reprezentanți ai diferitor consilii raionale, primării, direcții de educație, licee și gimnazii din zona de nord a țării: Bălți, Briceni, Dondușeni, Drochia, Fălești, Florești, Ocnița, Sîngerei, Soroca.

Atelierul de lucru a fost condus de către Ghenadie Grib, director adjunct al AAP. Aurelia Botica, șef al secției supraveghere achiziții bunuri din cadrul AAP, a făcut o prezentare cu referire la achizițiile în baza Acordului de asociere, în special despre beneficiile achiziționării în comun a produselor alimentare. Reprezentantul AAP a încurajat autoritățile contractante privind utilizarea modalității specifice de atribuire a contractelor prin acordul-cadru.

A urmat apoi prezentarea Svetlanei Șveț, șef al Serviciului supravegherea comerţului şi distribuţiei cu produse de origine non-animală din cadrul ANSA. Specialistul din cadrul agenției a atenționat participanții la seminar despre pachetul minim de documente care trebuie solicitat în cadrul procedurilor de achiziție publică a produselor alimentare, a adus la cunoștință modele de autorizații, certificate. Totodată, autoritățile contractante au fost informate despre normele de ambalare, etichetare și marcare a produselor alimentare.

În urma prezentărilor făcute de specialiștii AAP și ANSA, participanții la seminar au demonstrat un spirit activ și au înaintat un șir de întrebări și clarificări. Reprezentanții autorităților contractante au vorbit despre impedimentele pe care le depășesc în procesul de achiziționare a produselor alimentare, începînd cu elaborarea caietului de sarcini, pînă la monitorizarea contractului. De asemenea, a fost menționat faptul că există deficiențe de întocmire a deciziilor de atribuire, dărilor de seamă și anunțurilor de atribuire, legate de utilizarea platformei electronice SIA.

În partea finală a atelierului de lucru, a venit cu o prezentare Liliana Ceremuș, șef al SAP al Primăriei mun.Bălți. Specialistul a adus la cunoștința participanților la seminar modalitatea de achiziționare a produselor alimentare și a serviciilor de alimentație gratuită în instituțiile de învățămînt, în special, prin intermediul Grupului de lucru pentru achiziții publice al Primăriei mun.Bălți, avînd la bază Regulamentul de funcționare a Grupului de lucru, precum și Acordul de asociere. A fost menționat faptul că Grupul de lucru (centralizat) pentru achiziții publice al Primăriei mun.Bălți, din care fac parte reprezentanți din direcțiile și secțiile primăriei, face achiziții ce depășesc pragul contractelor de mică valoare deja mai mult de 5 ani.

Duminică, 15 septembrie 2019, pe Aleea Clasicilor Culturii Naționale, a avut loc sfințirea bustului lui Mihai Volontir, care a petrecut-o părintele Alexandr Paiul din Biserica Sf. Apostoli Petru și Pavel. Oamenii s-au rugat pentru o personalitate notorie ce a creat valori artistice cu o aleasă dragoste de tot ce e frumos și sublim. Pentru duhul ce a pășit în eternitate, în nemurire acum 4 ani în urmă, la 15 septembrie 2015, la vîrsta de 81 de ani.

La eveniment au fost prezenți: administrația primăriei, consilierii municipali, membrii Asociațiilor Arhitecților, cei mai apropiați actorului și nu în ultimul rând, soția marelui actor- Dobîndă- Volontir Efrosinia.

În aceasta zi au răsunat cele mai calde cuvinte și cele mai frumoase amintiri întru memoria marelui  artist. Soția dlui a povestiti despre fidelitatea profesiei ce o manifesta în viața de zi cu zi: „Și când și-a pierdut vederea în totalitate (și-a pierdut văzul pentru 2 ani), a venit la teatru și a jucat rolul”.

În cariera sa, Mihai Volontir a jucat în 120 de roluri în teatru și film. Rolul lui Budulai i-a adus celebritate în întreg spațiul ex-sovietic, precum și în lumea întreagă. În anul 2000 Mihai Volontir a fost desemnat drept cel mai bun actor al secolului al XX-lea din cinematografia moldovenească.

La fel duminică, 15 septembrie 2019, s-a desfășurat Ziua Americii, în cadrul căreia a avut loc o întâlnire oficială a primarului municipiului Bălți, Nicolai Grigorișin, cu delegația oficială a Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova în frunte cu Ambasadorul Dereck J.Hogan.

Pe p. Independenței a apărut un mic orășel american. Aici bălțenii au făcut cunoștință cu diferite proiecte finanțate de Guvernul SUA implementate în Republică. Deschiderea oficială a vut loc la ora 16:00 cu un cuvînt de salut din partea Ambasadorului Dereck J.Hogan. Apoi au vorbit Ministrul Apărării RM Pavel Voicu și primarul de Bălți Nicolai Grigorișin.

Au urmat multe activități distractive, organizate de Agenția de PR „Parc Communications”, spectacolul muzical al trupei americane Rhine River Ramblers Dixie Band și vizionarea filmului „Aquaman”.

Toți au rămas plăcut impresionați de acest eveniment.

Last updated: septembrie 23, 2019 at 19:17 pm

Lasă un Răspuns