09:00 - 17:00
(0 231) 54-614

Primăria(APL)

Servicii publice

Nomenclatorul tarifelor serviciilor prestate contra plata de instituțiile bugetare finanțate in anul 2020 pdf

Serviciile sociale oferite de către Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei:

 1. Serviciul ”Îngrijire socială la domiciliu”
 2. Serviciul ”Asistență socială comunitară”
 3. Acordarea ajutorului material și serviciilor cantinei sociale cu finanțarea din mijloacele Fondului Municipal de Susținere Socială a Populației
 4. Serviciul ”Asistență Personală”
 5. Serviciul protezare și ortopedie, serviciile privind reabilitarea și tratament balneologic
 6. Forme de protecție socială a copiilor aflați în situații de risc:
 • Tutelă/Curatelă;
 • Adopția;
 • Casa de tip familial;
 • Asistență parentală profesionistă;
 1. Serviciul social «Asistență de patronat»
 2. Serviciul social „Locuinţă protejată”


Darea de seamă privind valoarea patrimoniului public al instituțiilor publice mun. Bălți potrivit situației la 01.01.2017

Darea de seamă privind bunurile proprietate publică în baza cărora s-au instituit parteneriate public-private potrivit situației la 01.01.2017

Dispoziția primarului nr. 50 din 10.02.2017 „Cu privire la executarea Deciziei CMB nr. 6/3 din 21.07.2016 „Cu privire la aprobarea Planului strategic local de acţiuni anticorupţie a Primăriei Municipiului Bălți”

Decizia CMB nr. 14/4 din 27.11.2018 „Cu privire la modificarea Deciziei CMB nr.6/7 din 27.06.2013 „Cu privire la crearea Serviciului social „Asistență personală” pdf

Decizia CMB nr. 13/2 din 16.12.2016 „Cu privire la aprobarea structurii, efectivului-limită și a organigramei primăriei municipiului Bălți” pdf

Decizia CMB nr. 12/6 din 08.12.2016 „Cu privire la aprobarea în redacție nouă a anexei nr. 3 la decizia Consiliului municipal Bălţi nr. 19/48 din 21.12.2015 „Cu privire la crearea serviciului social ”Locuință protejată” pe lîngă Direcția asistență socială și protecția familiei” cu modificările ulterioare” pdf

Decizia CMB nr. 11/6 din 04.11.2016 „Cu privire la aprobarea Regulamentului Serviciului de îngrijire socială la domiciliu” pdf

Last updated: ianuarie 22, 2020 at 19:25 pm