08:00 - 17:00
(0 231) 2-23-48
piața Independenței, 1

Delegarea atribuțiilor APL

Servicii publice

Decizia CMB nr. 5/13 din 09.06.2017 „Cu privire la aprobarea proiectului Contractului de delegare a serviciilor ÎM „Direcția Construcții Capitale Comanditar unic” pdf

Dispoziția primarului nr. 94 din 17.03.2017 „Cu privire la introducerea modificărilor în dispoziția primarului nr. 110 din 14.03.2016 „Cu privire la desemnarea persoanelor responsabile de listele electorale” pdf

Dispoziţia Primarului nr. 230 din 18.05.2011 „Cu privire la distribuirea împuterniciriilor pentru activitatea întreprinderilor municipale”

Last updated: noiembrie 27, 2018 at 12:34 pm