09:00 - 17:00
(0 231) 54-614

Delegarea atribuțiilor APL

Decizia CMB nr. 5/13 din 09.06.2017 „Cu privire la aprobarea proiectului Contractului de delegare a serviciilor ÎM „Direcția Construcții Capitale Comanditar unic” pdf

Dispoziția primarului nr. 94 din 17.03.2017 „Cu privire la introducerea modificărilor în dispoziția primarului nr. 110 din 14.03.2016 „Cu privire la desemnarea persoanelor responsabile de listele electorale” pdf

Dispoziţia Primarului nr. 230 din 18.05.2011 „Cu privire la distribuirea împuterniciriilor pentru activitatea întreprinderilor municipale”

Last updated: noiembrie 3, 2018 at 20:02 pm