09:00 - 17:00
(0 231) 2-64-50

Ședința cu managerii întreprinderilor municipale și a complexului energetic

//
Comentariu0

Pe 9 octombrie 2019, a avut loc ședința cu managerii întreprinderilor municipale și a complexului energetic, prezidată de primarul interimar al municipiului Bălți, domnul Ghenadie Șmulschi.

Principalele probleme discutate în cadrul reuniunii au vizat gradul de pregătire a întreprinderilor și serviciilor municipale pentru funcționarea în perioada toamnă-iarnă, rambursarea datoriilor față de furnizorii de gaze, participarea la măsurile preconizate în cadrul campaniei de toamnă care a început pe întreg teritoriu al republicii privind amenajarea și salubrizarea teritoriului, finalizarea lucrărilor pentru darea în exploatare a havuzului orășenesc, cerințele poliției privind repararea, întreținerea și aplicarea marcajului rutier, precum și cu privire la efectuarea săpăturilor și alte probleme nu mai puțin importante.

Astfel, domnul Stepan Munteanu, directorul Î. M. ”Termogaz-Bălți”, i-a informat pe cei prezenți la ședință că datoriile întreprinderii față de ”Moldovagaz” S. A. au fost rambursate integral, dar contractul nu a fost încheiat deoarece a rămas nestinsă datoria la plățile pecuniare.

Primarul interimar al municipiului Bălți, domnul G. Șmulschi a cerut să fie achitată de urgență această datorie, informându-l pe dl S. Munteanu că banii au fost deja transferați în contul Î. M. ”Termogaz-Bălți”, precum și să fie încheiat de urgență contractul cu ”Moldovagaz” S. A. pentru furnizarea agentului termic.

O altă problemă ținea de încălzirea caselor în care locuiesc lucrătorii feroviari. Primarul interimar al municipiului Bălți, domnul Gh. Șmulschi le-a informat pe cei prezenți despre aceea că, încă la 15 iulie 2019, conducerea primăriei a transmis în adresa Guvernului și conducerii Căilor Ferate din Moldova o scrisoare, în care s-a solicitat să fie luată o decizie referitor la soluționarea problemei care întreprindere se face responsabilă de asigurarea procesului de încălzire a caselor lucrătorilor feroviari. Răspunsul a fost primit abia în luna octombrie, săptămâna trecută, în care, în special, se menționa că, și autoritatea publică locală poate fi implicată în procesul de încălzire. Tot în această scrisoare a fost oferită o explicație că „CET-Nord” S. A. nu poate efectua aceste lucrări din punct de vedere tehnic, iar Î.M. ”Termogaz-Bălți” ar putea.

La rândul său, dl Stepan Munteanu a spus că a purtat discuții cu reprezentanții Căilor Ferate din Moldova, explicându-le că anume Î.M. ”Termogaz-Bălți” nu poate efectua aceste lucrări din punct de vedere tehnic, deoarece pe de o parte necesită investiții financiare mari, iar pe de altă parte, chiar dacă întreprinderea municipală ”Termogaz-Bălți” ar încerca astăzi să facă acest lucru, reconectarea consumatorilor-lucrători ai Căilor Ferate la sistemul de încălzire (rețele, cazane etc.) al Î.M. ”Termogaz-Bălți” poate dura 5-6 luni și aceasta presupune efectuarea unor lucrări complexe și foarte complicate.

Primarul interimar al municipiului Bălți, dl Gh. Șmulschi i-a dat indicații dlui S. Munteanu, să contacteze reprezentanții Căilor Ferate din Moldova și să clarifice toate întrebările de ordin tehnic, astfel încât această problemă să nu apară din nou după câteva săptămâni.

Domnul Serghei Pcela, directorul Î.M. „DRCD Bălți”, a vorbit despre finalizarea lucrărilor de peticire pe str. Decebal, despre începerea lucrărilor pe str. Carupin (de-a lungul Î.M. Regia „Apă-Canal-Bălți”). De asemenea a vorbit despre lucrările ce se efectuează in interiorul cartierelor, reparații ale trotuarelor etc.

Domnul S. Pcela, a raportat că în luna septembrie anul curent au fost executate lucrări în valoare de 2 milioane 600 mii lei. La moment au rămas nevalorificate încă 1 milion 600 mii lei.

La această întrunire a vorbit despre activitatea întreprinderii municipale Regia „Apa-Canal-Bălți” dna Irina Zubenina, care a informat asistența despre patru erupții care au avut loc de dimineață în oraș și că la lichidarea acestor defecțiuni a plecat o brigadă specializată. Trei accidente au fost lichidate, iar al patrulea va fi adus la normalitate înainte de sfârșitul zilei. În rest, întreprinderea funcționează în regim normal în conformitate cu planul de lucru aprobat.

Directorul Î.M. „Gospodăria Locativ Comunală”, doamna Tatiana Parascan a remarcat faptul că întreprinderea funcționează în regim normal. Toate lucrările sunt efectuate conform planului. În ceea ce privește pregătirile pentru sezonul toamnă-iarnă, doamna T. Parascan a menționat că până în prezent, gradul de pregătire al întreprinderii este de 88,7%.

Șefa Serviciului Sănătate al primăriei dna Feodora Rodiucova a spus că toate instituțiile din subordinea Serviciului de Sănătate al Primăriei sunt gata pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă. De asemenea, conform dispoziției primarului nr. 249 din 7 octombrie 2019Cu privire la menținerea valorii temperaturii aerului în limitele normelor sanitare în încăperile obiectelor din sfera învățământului și a celor subordonate Serviciului Sănătate pe teritoriul mun. Bălți, inclusiv s. Elizaveta și s. Sadovoe”, temperatura aerului se încălzește cu utilizarea unor surse de încălzire autonome (în limitele normelor sanitare), de care dispun instituțiile medicale.

Reprezentantul Î.M. „Amenajrea teritoriului și Spații Verzi Bălți” a raportat că întreprinderea activează în regim normal, conform planului aprobat. Practic, cosirea ierbii este finalizată. Întreprinderea este pregătită pentru activitate în perioada toamnă-iarnă.

În ceea ce privește activitatea Î.M. ”Direcția Construcții Capitale Comandatar Unic”, a raportat doamna Larisa Bragari, care a informat asistența că întreprinderea îndeplinește lucrări de pregătire a terenurilor sportive pentru acoperire ecologică. Un teren sportiv de pe str. Konev va fi gata în curând. Al doilea teren sportiv de pe bulevardul Larisa este de asemenea aproape gata pentru acoperire ecologică, însă se cere de așteptat puțin timp pentru ca să fie atins un anumit procent de compactare. A fost începută și amenajarea unui teren sportiv pe str. Krîlov.

Un alt aspect a vizat iluminatul stradal. Doamna L. Bragari a raportat că str. Herson a fost deconectată de la energia electrică pentru a detecta furtul de electricitate.

Una dintre cele mai importante probleme ține de gradul de pregătire pentru darea în exploatare a havuzului din Piața „V. Alecsandri„ dat fiind faptul că, această problemă trezește cel mai mare interes și provoacă diverse declarații contradictorii.

Doamna L. Bragari, director al Î.M. ”Direcția Construcții Capitale Comandatar Unic” a explicat că, în principiu, reconstrucția acestuia a fost finalizată, cu excepția unor lucrări de finisaj, care includ vopsirea construcțiilor interne, lucrări de reparație a fisurilor etc.

Răspunzând la observația primarului interimar al municipiului Bălți, dlui Gh. Șmulschi, precum că orășenii consideră că havuzul a fost deja dat în exploatare, iar președintele grupului de lucru nu deține o astfel de informație, dna L. Bragari a explicat că, din moment ce nu a fost încă stabilită data ședinței grupului de lucru, aceste declarații sunt nefondate.

În acest context, dl Gh. Șmulschi a insistat să se planifice pe data de 10 octombrie 2019 o întrunire a grupului de lucru cu ieșire la locul de față, find invitați reprezentanții autorului de proiect și reprezentanții organizației pentru supraveghere tehnică în scopul de a umple cu apă havuzul și a-l porni pentru a vedea cum funcționează.

În afară de aceasta, dl Gh. Șmulschi a dat indicații doamnei L. Bragari să publice descifrarea costului pentru toate tipurile de lucrări (înlocuirea rețelelor electrice, conectarea la sistemul de alimentare cu apă, conectarea la sistemul de canalizare, costul stației de pompare a apei), astfel încât oamenii să cunoască și să înțeleagă că aceste lucrări sunt foarte costisitoare.

Directorul Î.M. ”Direcția Troleibuze Bălți” a menționat că întreprinderea funcționează normal. În momentul de față, pe linie funcționează 30 de mașini și alte trei mașini la orele de vârf. În ceea ce privește gradul de pregătire a întreprinderii pentru sezonul toamnă-iarnă, aceasta este pregătită la nivelul de 85,5%.

În cadrul acestei întruniri, reprezentantul Agenției Ecologice Bălți a Inspectoratului Ecologic de Stat a făcut un anunț important despre aceea că de la 23 septembrie 2019 până la 31 octombrie 2019 pe întreg teritoriu al Republici Moldova a început campania de toamnă pentru amenajarea și salubrizarea teritoriului.

În acest sens, a fost atrasă atenția tuturor locuitorilor municipiului, precum și a tuturor entităților comerciale asupra necesității aducerii în ordine a propriilor terenuri și a teritoriilor adiacente prin colectarea deșeurilor menajere și a deșeurilor de altă natură, a frunzelor uscate, prin neadmiterea arderii deșeurilor vegetale și prin menținerea curățeniei pe terenurile  și teritoriile adiacente.

În cazul nerespectării cerințelor de mai sus, vor fi trase la răspundere atât persoanele fizice, cât și persoanele juridice.

La ședință i s-a oferit cuvântul domnului Vadim Budarețchi, reprezentant al Regimentului de patrulare ”Nord” al Inspectoratului Național de Patrulare, care a vociferat o propunere, nu mai puțin importantă, privind încetarea (în perioada rece a anului) eliberării actelor permisibile pentru efectuarea săpăturilor pe drumurile republicane și/ sau pe străzile unde pot fi conectări la rețelile inginerești (sistemul de aprovizionare cu apă și rețeaua de canalizare etc.), propunerea dată fiind deja expediată spre examinare în cadrul proiectului de decizie a Consiliului municipal Bălți nr. 4/20 din 25 iulie 2019 „Cu privire la inițierea procedurilor consultări publice cu societatea civilă în procesul de luare a deciziilor „La aprobarea Regulamentului privind procedura de producere a golurilor pe teritoriul mun. Bălți ”, solicitând avizele experților. În legătură cu aceasta, domnul Vadim Budarețchi a reamintit celor prezenți că, la ultima întrunire cu șefii întreprinderilor municipale, el a vorbit despre necesitatea finalizării lucrărilor de peticire pe str. Sfântul Nicolae, deoarece în timpul iernii lucrările respective nu vor fi posibile din cauza existenței pe partea carosabilă a acestei străzi, a gropilor și săpăturilor, iar accesul pentru echipamentele specializate va fi dificil.

De asemenea, dl Vadim Budarețchi a reiterat că, la ședința precedentă dumnealui a vorbit despre aceea ca să fie urgentate lucrările de aplicație a marcajului rutier pe acele segmente de drum, unde traficul rutier este mai intensiv. Această solicitare poate fi argumentată prin aceea că în perioada de iarnă va fi imposibilă aplicarea marcajului rutier. De aceea poliția este gata să vină în ajutorul întreprinderii municipale în sensul de a dirija traficul, astfel încât să fie posibil și comod de a efectua aceste lucrări. E nevoie doar de dorința conducătorului să finalizeze lucrările de aplicare a marcajului rutier.

Un alt aspect important asupra cărui a fost atrasă atenția celor prezenți la ședință de către dl Vadim Budarețchi, reprezentantul poliției, constă în faptul ca, întreprinderile municipale să întocmească un program de lucru în așa fel, încât toamna și iarna să fie asigurată munca neîntreruptă a brigăzilor, deoarece precipitați sub formă de ploaie, zăpadă, ceață etc. nu au un grafic prestabilit și cad în timpul zilei și noaptea. Programul respectiv, stabilit la întreprinderile municipale, ar face posibil ca acestea să intervină în orice moment pentru a ajuta poliția să lichideze consecințele accidentelor.

Ședința s-a ținut într-o manieră constructivă, persoanele responsabile și-au manifestat disponibilitatea de a lucra prompt și armonios în beneficiul cetățenilor care locuiesc în municipiu.

Last updated: octombrie 13, 2019 at 11:44 am

Lasă un Răspuns