09:00 - 17:00
(0 231) 54-614

Ședința grupului de lucru

Ședința grupului de lucru

05-03-2018 11:00 - 13:00
Адрес: Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

Ședința grupului de lucru
privind aprobarea tarifelor
pentru evacuarea deșeurilor

N.Grigorișin

Bir.334