09:00 - 17:00
(0 231) 54-614

Rezultatele probei scrise la funcția publică temporar vacantă de specialist principal al Secției relații cu publicul

//
Comentariu0
Nr. d/o Numele, prenumele Nota finală obţinută la proba scrisă
1 Grincic Maxim 8,00
2 Strechii Irina 5,00

Candidaţii care au obţinut la proba scrisă nota finală mai jos de 6, nu sunt admiși la interviu.

Interviul va avea loc Joi, 13 aprilie 2017, ora 900 în biroul 318 la sediul Primăriei municipiului Bălți.

13.11.2017 @ 17:03

Lasă un Răspuns