08:00 - 17:00
(0 231) 2-64-50
piața Independenței, 1

Rezultatele la interviu și nota finală la funcțiile publice vacante

//
Comentariu0

Potrivit rezultatelor ședinței comisiei de concurs a primăriei municipiului Bălți învingătorii concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de specialist principal în subdiviziunile  primăriei au fost numiți:

Nr. d/o Numele, prenumele Nota finală obţinută

 la interviu

Nota finală la concurs Comentarii
Specialist principal

Secția protecția copilului și familiei în cadrul

Direcției generale asistență socială și protecția familiei

1 Cojocari Alina 8,3 8,9 învingătoarea

concursului

Specialist principal

Serviciul economico-financiar în cadrul

Direcției generale asistență socială și protecția familiei

1 Ivanova Elena 9,4 9,7 învingătoarea

concursului

Specialist principal

Direcția gospodărie comunală

1 Coroliuc Dmitrii 8,3 9,15 învingătorul concursului
Last updated: august 26, 2020 at 15:34 pm

Lasă un Răspuns