09:00 - 17:00
(0 231) 54-614

Raportul privind consultarea autorităților locale de către guvernare a fost aprobat de către reprezentanții CALRCE!

//
Comentariu0

În cadrul celei de-a 35-a sesiuni a Congresului Autorităților Locale și Regionale a Consiliului Europei (CALRCE) a fost aprobat Raportul privind consultarea autorităților locale de către guvernare. Raportul a fost prezentat de către  președintele Asociației Municipalităților și Regiunilor din Suedia Anders KNAPE, ales în calitate de președinte al Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei pentru următorii doi ani.

În Raport, între altele se menționează că dreptul autorităților locale de a fi consultate de către niveluri superioare de guvernare este un principiu fundamental al practicii juridice și democratice europene, consacrat în Carta europeană a autonomiei locale (articolele 4.6, 5, 9.6 și 10). Atunci când se efectuează consultări la timp și într-o manieră adecvată, cu privire la toate aspectele care le privesc în mod direct, aceasta contribuie la consolidarea democrației și a bunei guvernări și la dezvoltarea și punerea în aplicare a politicilor și a legislației actuale.

Potrivit autorilor Raportului, legislația națională ar trebui să recunoască rolul asociațiilor naționale de a fi implicate în consultări și de a reprezenta interesele membrilor lor. Autoritățile locale și asociațiile lor sunt atât actori, cât și beneficiari ai procesului de consultare. Autoritățile locale ar trebui să vorbească cu guvernele naționale și regionale, pe cât posibil, cu o voce unitară. Existența unor asociații naționale puternice ale autorităților locale este, prin urmare, o condiție prealabilă pentru consultarea cu succes a autorităților locale de către alte niveluri de guvernare. Pe lângă cadrului juridic național, asociațiile sunt încurajate să elaboreze un memorandum de înțelegere cu parlamentele naționale și ministerele de resort, care va funcționa ca un ghid ce definește detalii suplimentare privind procesele de consultare și modalitățile operaționale de aplicare a dreptului de a fi consultate,  astfel precum este garantat de Cartă europeană a autonomiei locale.

În cadrul dezbaterilor pe marginea Raportului privind consultarea autorităților locale de către guvernare s-au expus trei reprezentanți ai delegației Republicii Moldova la CALRCE. Gheorghe Răileanu, primar al orașului Cimișlia a menționat că consultarea este un atribut al democrației, iar aceasta poate fi măsurată prin prisma dialogurilor instituționalizate între APL și APC. Alexandru Tarnavschi, vicepreședintele Adunării Populare a Găgăuziei  a subliniat faptul că în Raport este stipulat corect că consultările trebuie să aibă loc în condițiile unui dialog permanent, respectului reciproc, participării reprezentanților APL  în politica națională și luarea în calcul a părerii APL de către autoritățile centrale. „Procedura de consultare a autorităților locale trebuie să fie asigurată prin Lege.” Constantin Cojocaru, primar al municipiului Edineț a declarat că doar atunci când există un bun mecanism al consultărilor, foarte multe probleme se soluționează foarte ușor. „Pentru ca totul să fie sistemic, un rol deosebit în acest proces trebuie să aibă și asociațiile APL, prin intermediul cărora totul poate fi realizat.”

Fișier: Raportul privind consultarea autorităților locale de către guvernare (limba română)

Sursa: Serviciul de Comunicare al CALM

Last updated: noiembrie 16, 2018 at 15:39 pm

Lasă un Răspuns