09:00 - 17:00
(0 231) 2-64-50

Programul de elaborare a proiectelor deciziilor supuse consultărilor publice în trimestrul IV an. 2018

//
Comentariu0
Nr. d/o Tipul deciziei Denumirea proiectului deciziei Metoda consultării Termenii de iniţiere a elaborării proiectului  deciziei Termenii de iniţiere a consultărilor publice pe margina proiectului de decizie
1. Decizia Consiliului municipal Bălți Cu privire la aprobarea Mecanismului de acordare a compensației nominative pentru sezonul de încălzire 2018-2019 pentru unele categorii social-vulnerabile a populației din contul mijloacelor bugetului municipal. Crearea grupului de lucru ad-hoc 03.10.2018 -10.10.2018 16.10.2018 -20.10.2018
2. Decizia Consiliului municipal Bălți Cu privire la aprobarea bugetului municipal Balți pentru anul 2018 Crearea grupului de lucru ad-hoc pînă la 20.11.2018 21.11.2018 30.11.2018 –
Last updated: octombrie 21, 2018 at 14:55 pm

Lasă un Răspuns