09:00 - 17:00
(0 231) 2-64-50

Programul de elaborare a proiectelor deciziilor supuse consultărilor publice în trimestrul III an. 2018

//
Comentariu0
Nr. d/o Tipul deciziei Denumirea proiectului deciziei Metoda consultării Termenii de iniţiere a elaborării proiectului  deciziei Termenii de iniţiere a consultărilor publice pe margina proiectului de decizie
1. Decizia Consiliului municipal Bălți Cu privire la aprobarea Strategiei locale de incluziune sociala a persoanelor social-vulnerabile din mun.Balți pentru anii 2018-2021 Solicitărea opiniei experților 01.08.2018 -15.08.2018 16.08.2018 -30.08.2018
Last updated: septembrie 9, 2018 at 8:02 am

Lasă un Răspuns