09:00 - 17:00
(0 231) 54-614

Programul de elaborare a proiectelor deciziilor supuse consultărilor publice în trimestrul III an. 2017

//
Comentariu0
Nr. d/o Tipul deciziei Denumirea proiectului deciziei Metoda consultării Termenii de iniţiere a elaborării proiectului  deciziei Termenii de iniţiere a consultărilor publice pe margina proiectului de decizie
1. Decizia Consiliului municipal Bălți Cu privire la desfăşurarea consultărilor publice la proiectul de decizie a Consiliului mun. Bălţi «Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru mediu al municipiului Bălţi pentru anii 2017-2020» Dezbateri publice din 12.06.2017

pînă la 05.07.2017

din 07.07.2017

pînă la 27.07.2017

12.06.2017 @ 16:14

Lasă un Răspuns