09:00 - 17:00
(0 231) 54-614

Programul de elaborare a proiectelor deciziilor supuse consultărilor publice în trimestrul II an. 2017

//
Comentariu0
Nr. d/o Tipul deciziei Denumirea proiectului deciziei Metoda consultării Termenii de iniţiere a elaborării proiectului  deciziei Termenii de iniţiere a consultărilor publice pe margina proiectului de decizie
1. Decizia Consiliului municipal Bălți Cu privire la desfăşurarea consultărilor publicepe marginea proiectului deciziei Consiliuluimun. Bălţi „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind constituirea și funcționarea Consiliului municipal Bălți” Dezbateri publice din 07.04.2017

pînă la 02.05.2017

din 03.05.2017

pînă la 25.05.2017

2. Decizia Consiliului municipal Bălți Cu privire la desfăşurarea consultării publice la proiectul deciziei Consiliului mun. Bălţi “Cu privire la aprobarea Regulamentul privind acordarea ajutorului social locuitorilor municipiului Bălţi în reparaţia blocurilor locative” Solicitarta opiniei experților din 03.04.2017

pînă la 12.04.2017

din 13.04.2017

pînă la 08.05.2017

3. Decizia primarului municipiului Bălți Cu privire la desfășurarea consultărilor publice ре marginea proiectului dispoziliei primаrului mun. Bălți „Cu privire la арrobarea Regulamentului Centrului de Resurse privind activitatea сu asociațiile obștești din municipiul Bălți Solicitarta opiniei experților din 22.03.2017

pînă la 27.03.2017

din 28.03.2017

pînă la 10.04.2017

4. Decizia primarului municipiului Bălți Cu privire la desfăşurarea consultărilor publice în privinţa proiectului de Dispoziţia primarului municipiului Bălţi „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind mecanismul de recepţionarea petiţiilor de la persoane fizice” Instruirea grupului de lucru adhoc din 21.04.2017

pînă la 17.05.2017

din 18.05.2017

pînă la 14.06.2017

5. Decizia primarului municipiului Bălți Cu privire la desfăşurarea consultărilor publice în privinţa proiectului de Dispoziţia Primarului municipiului Bălţi „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea audienţelor personale şi lucrărilor de secretariat” Instruirea grupului de lucru adhoc din 21.04.2017

pînă la 17.05.2017

din 18.05.2017

pînă la 14.06.2017

6. Decizia primarului municipiului Bălți Cu privire la desfăşurarea consultărilor publice pe marginea proiectului dispoziţiei primarului mun. Bălţi Cu privire la aprobarea Regulamentul Consiliului coordonator al Centrului de Resurse privind cooperarea cu asociaţiile obşteşti din municipiul Bălţi” Solicitarta opiniei experților din 02.05.2017

pînă la 14.05.2017

din 15.05.2017

pînă la 01.06.2017

7. Decizia Consiliului municipal Bălți Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălţi nr. 14/71 din 22.12.2016 ”Cu privire la desfășurarea consultării publice pe marginea proiectului deciziei Consiliului mun. Bălți ”Cu privire la aprobarea Programului  de dezvoltare  a educaţiei: conceptualizare, implementare, evaluare pentru anii 2017-2020” Solicitarta opiniei experților din 12.05.2017

până la 22.05.2017

din 23.05.2017

până la 06.06.2017

8. Decizia Consiliului municipal Bălți Cu privire la inițierea consultării publice a proiectului deciziei Consiliului municipal Bălţi „Cu privire la aprobarea listei proiectelor în cadrul Programului de dezvoltare a Regiunii de Dezvoltare Nord finanțat de BERD” Dezbateri publice din 15.05.2017

până la 26.05.2017

din 26.05.2017

până la 15.06.2017

9. Decizia Consiliului municipal Bălți Cu privire la desfăşurarea consultărilor publice la proiectul deciziei Consiliului municipal Bălţi „Cu privire la aprobarea Planului municipal de acțiuni pe anii 217-2020 privind implementarea Strategiei pentru protecția copilului pe anii 2014-2020” Solicitarta opiniei experților din 15.05.2017

pînă la 26.05.2017

din 29.05.2017

pînă la 16.06.2017

Last updated: mai 17, 2017 at 11:41 am

Lasă un Răspuns