09:00 - 17:00
(0 231) 54-614

Programul de elaborare a proiectelor deciziilor supuse consultărilor publice în trimestrul I an. 2018

//
Comentariu0
Nr. d/o Tipul deciziei Denumirea proiectului deciziei Metoda consultării Termenii de iniţiere a elaborării proiectului  deciziei Termenii de iniţiere a consultărilor publice pe margina proiectului de decizie
1. Decizia Consiliului municipal Bălți Cu privire la aprobarea mecanizmului de implementarea proiectului ”Bugetul civic in municipiul Balți” Dezbateri publice 28.12.2017-10.01.2018 10.01.2018-30.01.2018
2. Decizia Consiliului municipal Bălți Cu privire la aprobarea Planului local anticorupție pentru anii 2018-2020 Dezbateri publice 29.12.1017- 19.01.2018 19.01.1018- 08.02.2018
3. Decizia Consiliului municipal Bălți Cu privire la aprobarea Programului municipal de securitate transfuzionala și autoasigurare a municipiului cu produse sanguine pentru anii 2018- 2021 Solicitărea opiniei experților 02.01.2018-12.02.2018 12.02.2018-05.03.2018
4. Decizia Consiliului municipal Bălți Cu privire la crearea Biroului comun de informații și servicii in municipiul Balți Dezbateri publice 17.12.2017-09.01.2018 10.01.2018-31.01.2018
31.01.2018 @ 18:07

Lasă un Răspuns