09:00 - 17:00
(0 231) 54-614

Programul de elaborare a proiectelor deciziilor supuse consultărilor publice în trimestrul I an. 2017

//
Comentariu0

 

Nr. d/o Tipul deciziei Denumirea proiectului deciziei Metoda consultării Termenii de iniţiere a elaborării proiectului  deciziei Termenii de iniţiere a consultărilor publice pe margina proiectului de decizie
1. Decizia Consiliului municipal Bălți

 

 

Cu privire la desfăşurarea consultării publice pe marginea proiectului deciziei Consiliului mun. Bălţi ”Cu privire la aprobarea Programului  de dezvoltare a educaţiei: conceptualizare, implementare, evaluare pentru anii 2017-2020”

 

Solicitarea opiniei experților în perioada 26.12.2016-30.12.2016 în perioada 02.01.2017 – 01.02.2017
2.  

Decizia Consiliului municipal Bălți

 

 

Cu privire la desfăşurarea consultărilor publice pe marginea proiectului de decizie Consiliului municipal Bălţi „Cu privire la modificarea şi completarea deciziei Consiliului mun. Bălţi nr. 11/50 din 04.11.2016 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind constatarea contravenţiilor administrative pe teritoriul mun. Bălţi şi aprobarea formei procesului-verbal privind contravenţiile administrative””.

 

Dezbateri publice în perioada 02.01.2017-20.01.2017 în perioada 21.01.2017 – 21.02.2017

 

Last updated: ianuarie 23, 2017 at 22:52 pm

Lasă un Răspuns