09:00 - 17:00
(0 231) 2-64-50

Primăria municipiului Bălţi, SRL “RILICI-COMPANI” vă invită să participați la licitaţia “cu strigare”

//
Comentariu0

Primăria municipiului Bălţi, SRL “RILICI-COMPANI”.

 Pe data de 16 octombrie 2018 la ora 9.00,  în incinta Primăriei mun. Bălţi, str. Independenţei, 1, în încăperea № 311, la licitația “cu strigare”, se vând:

bunurile municipale (achitarea preţului lotului se efectuează în termen de 20 zile):  Lotul IP-17/38 – Complex de clădiri şi edificii cu teren aferent, mun. Bălţi, str. B. Glavan 1, suprafața la sol – 5945,50 m2, utilă – 5515,96 m2, teren aferent – 1,8684 ha, gard, pavaj. Preţul iniţial – 5 300 000 lei.

dreptul pentru încheierea contractului de locaţiune (în decurs de 15 zile după semnarea procesului-verbal cu privire la rezultatele vânzării la licitaţia „cu strigare” cumpărătorul  achită costul dreptului de locaţiune procurat şi achită în avans chiria pentru cel puţin 3 luni, К4 – coeficientul de piaţă, care se utilizează la calculul plății pentru locațiunea bunurilor), loturile:

  • L18/01 – încăperile nr. 1, 2, 4, 5, 6 în incinta clădirii din str. 31 August, 63A, 41,5 m2, pentru prestarea de servicii către populaţie (ateliere de reparaţie a încălţămintei, a îmbrăcămintei şi a obiectelor de uz casnic, frizerii, curăţătorii chimice, puncte de închiriere a obiectelor, birouri de avocaţi), K4 – 1,5; pentru comercializarea produselor de panificaţie, a produselor lactate, alimentare şi de cofetărie, a băuturilor nealcoolice, K4 – 1,5; în scopuri de comerţ, altele decît cele prevăzute mai sus, K4 – 2,0; pentru oficiu, K4 – 2,0, termen de locaţiune 1 an, prețul inițial – 3600 lei;
  • L18/02 – spaţiul la etajul I în incinta Liceului Teoretic “M. Eminescu” din str. Ştefan cel Mare, 81, 5 m2, pentru realizarea rechizitelor şcolare şi prestarea serviciilor de multiplicare, termen de locaţiune 1 an, K4 – 2,0, prețul inițial – 1100 lei;
  • L18/03 – spaţiul la etajul I în incinta Liceului Teoretic “N. Gogol” din str. N. Filip, 2, 5 m2, pentru realizarea rechizitelor şcolare şi prestarea serviciilor de multiplicare, termen de locaţiune 1 an, K4 – 2,0, prețul inițial – 1100 lei;
  • L18/04 – încăpere neutilizată (nr. 21) în subsolul Liceului Teoretic “M. Lomonosov”din bd. Larisa, 5, 70,8 m2, pentru deschiderea clubului de haltere şi de dezvoltare a educaţiei fizice în rîndul populaţiei, termen de locaţiune 1 an, K4 – 0,5, prețul inițial – 1000 lei.
  • L18/06 – încăpere neutilizată (nr. 23) în încinta gimnaziului nr. 14 din str. Conev 9, 36,3 m2, pentru desfăşurarea evenimentelor asociaţiei obşteşti, cîte 2 ore (15:00-17:00), 7 zile în săptămînă, termen de locaţiune 1 an, K4 – 0,5, prețul inițial – 1000 lei.

Pentru participare la licitaŢie este necesar: de prezentat: cererea, documentul de identitate (pentru persoană juridică – copia extrasului din registrul comercial de stat, procură pentru efectuarea tranzacţiei), documentul de plată care confirmă vărsarea acontului; să achite taxa de participare la licitaţie pentru fiecare lot aparte – pentru persoane fizice – 600 lei, pentru persoane juridice – 1200 lei. Cererile se depun: mun. Bălţi, str. Independenţei, 33, of. 312. Acontul – 10% din preţul iniţial al lotului şi taxa de participare se transferă:  IBAN-MD60AG000002251211026978 în BC “MoldovaAgroindbanc” S.A., SRL “Rilici-Compani, c/f 1004602001772.

Primirea cererilor se termină  la ora 9.00 pe data de 15.10.2018. Familiarizarea cu bunurile se efectuează zilnic la locul amplasării bunurilor. Primăria tel. (0231) 5-46-29, 5-46-31.

Informaţii privind licitaţia (0231) 6-34-04.

Last updated: septembrie 25, 2018 at 5:36 am

Lasă un Răspuns