09:00 - 17:00
(0 231) 54-614

Prima ședință a Comisiei pentru verificarea autenticității informaţiei

//
Comentariu0

La data de 02.03.2018, în cadrul Direcției asistență socială și protecția familiei  a fost întrunită prima ședință a Comisiei  pentru verificarea autenticității informaţiei prezentate în cererea pentru acordarea ajutorului social și corectitudinea utilizării ajutorului social.

La ședință au participat șeful DASPF, d-na Veronica Munteanu,  specialistul în administrarea ajutorului social, d-na Livia Begun, reprezentanții Direcției ASPF antrenați în activități de stabilire a dreptului la diverse  servicii și prestații sociale, reprezentant al societății civile.

Spre examinare au fost propuse cererile, prin care familiile au solicitat stabilirea ajutorului social, dar în rezultatul verificărilor la domiciliul acestora s-a constatat că în 13 cazuri declarațiile au fost false.

În rezultatul examinării și analizelor rezultatelor verificărilor efectuate, Comisia s-a pronunțat în 11cazuri pentru stoparea plăților stabilite, iar în două cazuri – pentru rambursarea sumelor primite nejustificat.

Menționăm că, în municipiul Bălți, lunar beneficiază de prestația de ajutor social circa 1300 familii, suma căruia variază între 25 lei și 11 mii lei per familie, iar de prestația de ajutor pentru perioada rece a anului beneficiază circa 4000 familii. Mărimea acestei prestații este fixă și constituie 315 lei lunar pentru sezonul de încălzire (noiembrie-martie). Toate  sumele sunt achitate din mijloacele bugetului de stat prin intermediul Casei Teritoriale de asigurări sociale.

Informăm că, pentru a beneficia de prestațiile sus numite, familiile defavorizate pot să se adreseze la ”Ghișeul Unic ” al DASPF (intrare din partea parcului central) sau la asistentul social comunitar, p. Independenței 1.

Ajutorul social se stabilește pentru fiecare familiei individual, în baza declarațiilor membrilor familiei și actelor confirmative prezentate. Direcția asistență socială și protecția familiei este în drept să verifice corectitudinea  declarațiilor solicitanților.

În cazul nerespectării cerințelor, stabilite prin actele normative de specialitate, familia rambursează toate sumele primite nejustificat.

Last updated: martie 3, 2018 at 17:41 pm

Lasă un Răspuns