09:00 - 17:00
(0 231) 2-64-50

Noutăți și Evenimente

AGENDA EVENIMENTELOR

LuMaMiJoViDu
12
 • 10:00 -11:00
  02-05-2017
  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Utilaj tehnologic pentru blocurile
  alimentare a instituţiilor preuniversitare
  şi preşcolare conform necesităţilor
  DÎTS a Primăriei mun.Bălţi.

  L.Babii
  L.Ceremuş

  Bir.311

3
 • 09:00 -10:00
  03-05-2017
  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Şedinţa cu directorii întreprinderilor
  municipale şi complexului energetic.

  I.Şeremet

  Bir.311

 • 10:00 -12:00
  03-05-2017
  str. Stefan cel Mare 2, Bălți, Молдова

  Etapa regională a concursului
  „Cel mai bun plan de afaceri”.

  Asociaţia Femeilor de Afaceri
  din mun.Bălţi, Centrul pentru
  Educaţie Antreprenorială
  şi Asistenţă în Afaceri

  Restaurantul „VisPas”

4
 • 11:00 -12:00
  04-05-2017
  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Vizita Ambasadorului al Republicii
  Lituania Dl Rimantas Latakas

  I. Șeremet
  A. Edu

  bir.327

 • 11:00 -13:00
  04-05-2017
  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Şedinţa grupului de lucru pentru
  prezentarea proiectului Regional
  al Alianţei pentru Sănătate Publică
  în scopul realizării modelului UNAIDS
  de combatere a epidemiei HIV „90-90-90”
  în mediul grupului cheie din regiunea
  Europei de Est şi Asiei Centrale.

  I.Serdiuc

  Bir.334

5
 • 09:00 -11:00
  05-05-2017
  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Şedinţa privind activitatea
  centrelor sociale din mun.Bălţi.

  I.Serdiuc

  Bir.334

 • 14:00 -16:00
  05-05-2017
  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Masa rotundă, privind problemele
  copiilor, care se află în situaţii
  de conflict cu Legile RM şi a celor
  sub vîrsta răspunderii penale

  L.Sava, viceprimarul mun. Bălţi
  I.Ciobanu, coordonator regional
  al Institutului de Reforme Penale

  Bir.334

67
89
 • 09:00 -11:00
  09-05-2017
  Bălți, Moldova

  Marș de sărbătoare.Miting.
  Depunere de flori.

  Piaţa Independenţei, 1 –
  str. Decebal, 13a

  Detalii vedeţi aici

10
 • 09:00 -10:00
  10-05-2017
  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Şedinţa privind măsurile
  de organizare şi desfăşurare
  a Hramului oraşului.

  L.Sava

  Bir.311

11
 • 10:00 -14:00
  11-05-2017
  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  IV ședința extraordinară
  a Consiliului municipal Bălţi

  bir. 101

  Detalii vedeţi aici

12
 • 10:00 -12:00
  12-05-2017
  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Masă rotundă organizată
  de oficiul teritorial al
  avocatului poporului cu
  reprezentanţii DASPF

  I.Serdiuc

  Bir.334

1314
15
 • 09:00 -10:00
  15-05-2017
  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Şedinţa privind atragerea
  şomerilor la lucrările publice.

  I.Serdiuc

  Bir.334

 • 10:00 -11:00
  15-05-2017
  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Şedinţa cu şefii de direcţii,
  servicii şi secţii, care fac parte
  din blocul economico-financiar.

  L.Babii

  Bir.328

 • 14:00 -19:00
  15-05-2017
  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Audienţa cetăţenilor de către
  conducerea Primăriei mun.Bălţi.

  L.Babii
  L.Sava
  I.Şeremet
  I.Serdiuc

  Bir.115

16
 • 10:00 -11:00
  16-05-2017
  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Şedinţa grupului
  de lucru CCF Moldova.

  I.Serdiuc

  Bir.334

 • 10:00 -13:00
  16-05-2017
  Strada Ștefan cel Mare, Bălți, Молдова

  Ziua sportivului şi
  mişcării olimpice.

  L.Sava

  Piaţa Independenţei

 • 14:30 -16:30
  16-05-2017
  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Sesiunea iniţială de instruire
  a echipelor multidisciplinare
  privind aplicarea Mecanismului
  interinstituţional de referire
  pentru integrarea migranţilor
  reveniţi de peste hotare (MIR),
  organizată de Agenţia pentru
  Ocuparea Forţei de Munci mun.Bălţi.

  bir.334

17
 • 09:00 -10:00
  17-05-2017
  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Şedinţa cu directorii întreprinderilor
  municipale şi complexului energetic.

  I.Şeremet

  Bir.311

 • 10:00 -13:00
  17-05-2017
  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Şedinţa Comisiei administrative
  pe lîngă Primăria mun.Bălţi.

  I.Şeremet

  Bir.115

 • 15:00 -16:00
  17-05-2017
  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Şedinţa privind organizarea
  şi desfăşurarea Zilei Oraşului.

  L.Sava

  Bir.311

18
 • 11:00 -12:00
  18-05-2017
  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Rechizite de birou
  conform necesităţilor DÎTS
  a Primăriei mun.Bălţi

  L.Babii
  L.Ceremuş

  Bir.311

 • 14:00 -16:00
  18-05-2017
  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Şedinţa grupului de lucru
  privind examinarea Regulamentelor
  de funcţionare a instituţiilor
  medico-sanitare publice IMSP
  „Spitalul Clinic Municipal Bălţi”
  şi Centrului medicilor de familie.

  L.Sava
  F.Rodiucova

  Bir.334

19
 • 10:00 -11:00
  19-05-2017
  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Servicii de organizare
  a alimentaţiei copiilor
  în tabăra de odihnă „Olimpieţ”
  conform necesităţilor DÎTS
  a Primăriei mun.Bălţi

  L.Babii
  L.Ceremuş

  Bir.311

 • 14:00 -15:00
  19-05-2017
  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Şedinţa privind implementarea
  tehnologiilorşi inovaţiilor în activitatea
  administraţiei publice locale, organizată
  de Ministerul Tehnologiilor Informaţionale
  şi Comunicaţiilor în colaborare cu
  Uniunea Internaţională
  a Telecomunicaţiilor.

  I.Serdiuc

  Bir.334

2021
222324
 • 10:00 -11:00
  24-05-2017
  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Lucrări de reparaţie capitală
  complexă a grădiniţei nr.2
  conform necesităţilor DÎTS
  a Primăriei mun.Bălţi

  L.Babii
  L.Ceremuş

  Bir.311

 • 13:00 -15:00
  24-05-2017
  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Şedinţa grupului de lucru
  privind actualizarea structurii
  efectivului-limită de personal
  şi regulamentelor de funcţionare
  ale Primăriei mun.Bălţi
  şi ale subdiviziunilor acesteia

  I.Serdiuc

  Bir.334

25
 • 09:00 -11:00
  25-05-2017
  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Şedinţa Comisiei privind
  examinarea cazurilor copiilor
  aflaţi în dificultate

  L.Sava
  V.Munteanu

  Bir.115

 • 10:00 -11:00
  25-05-2017
  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Lucrări de schimbare a geamurilor
  în Şcoala Sportivă nr.1
  conform necesităţilor DÎTS
  a Primăriei mun.Bălţi

  L.Babii
  L.Ceremuş

  Bir.311

 • 13:00 -15:00
  25-05-2017
  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Şedinţa organizată de CALM
  pe tema „Organizarea administrativ-
  teritorială în cadrul reformei APL:
  locul, rolul şi direcţiile de optimizare

  I.Serdiuc

  Bir.334

26
 • 10:00 -12:00
  26-05-2017
  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Şedinţă organizată de Inspecţia
  teritorială de muncă Bălţi
  cu reprezentanţii conducerii Primăriei
  şi conducătorii, conducătorii adjuncţi
  şi inginerii şefi ai întreprinderilor
  municipale şi instituţiilor subordonate
  Consiliului mun.Bălţi în vederea unei
  colaborări pentru prevenirea încălcărilor
  în domeniul legislaţiei muncii,
  a legislaţiei cu privire
  la securitatea şi sănătatea în muncă

  Bir.334

 • 14:00 -15:00
  26-05-2017
  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Ședința Consiliului Administrativ al
  Fondului Municipal de Susţinere
  Socială a Populaţiei Bălţi

  L. Sava
  L. Movilă

  bir.311

 • 14:00 -16:00
  26-05-2017
  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Comisia mixtă de rechiziții

  Ghenadie Guțu

  bir. 334

2728
29
 • 10:00 -10:30
  29-05-2017
  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Şedinţa cu şefii de direcţii,
  servicii şi secţii, care fac
  parte din blocul economico-financiar.

  L.Babii

  Bir.328

 • 10:00 -11:00
  29-05-2017
  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Servicii de elaborare a documentaţiei
  de proiect şi deviz pentru lucrările
  „Reparaţia capitală complexă a blocului
  II (atelierului şi galeriei) al Centrului
  de Creaţie a copiilor „M.Blanc” din
  conform necesităţilor DÎTS a Primăriei mun.Bălţi

  L.Babii
  L.Ceremuş

  Bir.311

 • 14:00 -19:00
  29-05-2017
  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Audienţa cetăţenilor de către
  conducerea Primăriei mun.Bălţi.

  L.Babii
  L.Sava
  I.Şeremet
  I.Serdiuc

  Bir.115, 116

30
 • 10:00 -11:00
  30-05-2017
  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Şedinţa de lucru cu Preşedintele
  Camerei de Comerţ şi Industrie a RM
  dl Sergiu Harea şi dl Mihai Bilba

  L.Babii

  Bir.334

31
 • 08:30 -10:00
  31-05-2017
  Bălți, Moldova

  Ultimul sunet în şcolile,
  gimnaziile şi liceele mun.Bălţi

  L.Sava

 • 09:00 -10:00
  31-05-2017
  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Şedinţa cu directorii întreprinderilor
  municipale şi complexului energetic

  I.Şeremet

  Bir.311

 • 10:00 -13:00
  31-05-2017
  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Şedinţa Comisiei administrative
  pe lîngă Primăria mun.Bălţi.

  I.Şeremet

  Bir.115

 • 10:00 -12:00
  31-05-2017
  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Consultări publice la proiectul
  de decizie al CMB nr.4/61 din 11.05.2017
  “Cu privire la iniţierea consultării publice
  a proiectului deciziei Consiliului mun.Bălţi
  “Cu privire la aprobarea listei proiectelor
  în cadrul Programului de dezvoltare a Regiunii
  de Dezvoltare Nord finanţat de BERD”
  (Banca Europeană pentru Reconstrucţie
  şi Dezvoltare) (etapa II)

  I.Şeremet

  Bir.101

 • 10:00 -11:00
  31-05-2017
  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Lucrări de înfiinţare a cimitirului
  orăşenesc nou în cartierul „Molodovo”
  (etapa I) conform necesităţilor
  Primăriei mun.Bălţi

  L.Babii
  L.Ceremuş

  Bir.311

 • 14:00 -15:00
  31-05-2017
  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Şedinţă cu privire la activitatea
  Centrului medico-social „Rebeca”

  I.Serdiuc

  Bir.311