09:00 - 17:00
(0 231) 54-614

Lista persoanelor admise la proba scrisă pentru ocuparea funcțiilor vacante și temporar vacante în cadrul Direcției gospodărie comunală

//
Comentariu0
Nr. d/o Numele, prenumele

Specialist principal

2 funcții publice temporar vacante,

1 funcții publice vacantă permanentă

Secția de control a calității și volumului serviciilor prestate de amenajare și salubrizarea municipiului în cadrul

Direcției gospodărie comunală

 

1 Caraștefan Cătălin
2 Grati Evghenia
3 Labliuc Mariana
4 Burlacu Elena
5 Mocealov Nicolai

Specialist superior

 (1 funcție permanentă)

Secția dezvoltare economică, evidență, raportare și secretariat

 

1 Pavilescu Irina
2 Popa Alexandru
3 Balan Alina

 

Proba scrisă  va avea loc marți, 21 ianuarie 2020, ora 11:00  în biroul 311 la sediul Primăriei municipiului Bălți.

Last updated: ianuarie 17, 2020 at 20:51 pm

Lasă un Răspuns