09:00 - 17:00
(0 231) 54-614

La data de 23 noiembrie va avea loc licitaţia „cu strigare” despre realizarea dreptului de încheiere a contractelor de locaţiune a încăperilor, realizarea dreptului de încheiere a contractelor de arendă a terenurilor de pămînt și realizarea terenurilor de pămînt

//
Comentariu0

Anunț privind desfășurarea

Mesaj

Dispoziţia primarului

nr. 506
28.10.2016

Cu privire la petrecerea licitaţiei „cu strigare”

În conformitate cu art. 29 alin. 1) lit. а), g), alin. 2) al Legii RM privind  administraţia publică locală  nr. 436 – XVI din 28.12.2006, deciziile Consiliului Municipal Bălţi nr. 9/12 din 05.12.2014, nr. 2/21 din 02.04.2015, nr. 4/56 din 30.04.2015, nr. 19/31 din 21.12.2015, nr. 1/23 din 04.02.2016, nr. 4/26 din 19.05.2016, nr. 4/29 din 19.05.2016, nr. 5/25 din 23.06.2016, nr. 9/46 din 29.09.2016 și nr. 9/32 din 29.09.2016, în baza proceselor-verbale din 27.10.2016 alе şedinţei comisiilor de licitaţie:

  1. Se aprobă comunicatul informativ privind realizarea dreptului de încheiere a contractelor de locaţiune a încăperilor, realizarea dreptului de încheiere a contractelor de arendă a terenurilor de pămînt și realizarea terenurilor de pămînt, conform anexei.
  2. Organizatorului licitaţiei SC “Rilici-Compani” SRL să desfăşoare negocierile în conformitate cu legislaţia în vigoare.
  3. Controlul executării prezentei dispoziţii mi-l asum.

 

PRIMARUL INTERIMAR

MUNICIPIULUI BĂLŢI                                                                        L. BABII

C o o r d o n a t:

 VICEPRIMARUL  MUNICIPIULUI BĂLŢI                                             I. ȘEREMET

SECRETARUL CONSILIULUI ŞI
MUNICIPIULUI BĂLŢI                                                                        I. SERDIUC

ŞEF DPM ŞI RF                                                                                  G. ZINCOVSCAIA

ŞEF DIRECŢIE JURIDICE                                                                    V. BALAN

Anexă la dispoziţia primarului municipiului Bălţi nr. 506 din 28.10.2016

31.10.2016 @ 15:15

Lasă un Răspuns