08:00 - 17:00
(0 231) 2-23-48
piața Independenței, 1

Programe de colaborare

Relații externe // Investiții

Decizia nr. 4/6 din 25.07.2019 „ Cu privire la aprobarea proiectului Memorandumului de înțelegere între primăria mun. Bălți, Republica Moldova, și Secția pentru Cultură și Presă a Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova” pdf

Informație privind monitorizarea Memorandumurilor/Contractelor/Acordurilor încheiate cu privire la colaborarea social – economică pdf

Nota informativă despre realizarea prevederilor Acordului de colaborare dintre Consiliul Municipal Bălţi şi Camera de Comerţ şi Industrie a RM din 11 noiembrie 2016 (Anexa la scr.nr. 185/01 din 22.08.18) pdf

Activități comunitare pentru revitalizarea urbană în municipiul Bălți pdf

Decizia CMB nr. 14/9 din 21.12.2017 „Cu privire la participarea municipiului Bălți în „Programul Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020” pdf

Decizia CMB nr. 13/44 din 14.12.2017 „Cu privire la aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Memorandumul de înțelegere între Glode AO și Consiliul municipal Bălți” pdf

Nota informativă despre realizarea prevederilor Acordului de соlaborаre dintre Consiliul Municipal Bălți și Camerа de Соmerț și Industrie а RM din 11 noiembrie 2016 (Anexa la scr.nr. 22/01 din 23.01.18) pdf

Acord de Parteneriat între municipiul Bălți (Republica Moldova) și Județul Botoșani (România) din 06.11.2017 pdf

Decizia CMB nr. 6/19 din 29.06.2017 „Cu privire la participarea municipiului Bălți în programul Comisiei Europene „Suport pentru orașele din Parteneriatul Estic în implementarea Planurilor de acțiuni pentru energie sustenabilă în cadrul Convenției Primarilor” pdf

Decizia CMB nr. 6/18 din 29.06.2017 „Cu privire la participarea Primăriei mun. Bălți la Programul „Siturile Investiționale Strategice finanțat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ)” pdf

Decizia CMB nr. 6/17 din 29.06.2017 „Cu privire la aprobarea proiectului Acordului de Cooperare între municipiul Botoșani, județul Botoșani din România și municipiul Bălţi din Republica Moldova” pdf

Decizia CMB nr. 14/70 din 22.12.2016 „Cu privire la aprobarea proiectului Convenției de parteneriat între Ambasada Franței în Moldova şi L.T. ”M. Eminescu” pdf

Decizia CMB nr. 9/84 din 29.09.2016 „Cu privire la asocierea municipiului Bălți (Republica Moldova) la Congresul Autorităților Locale din Moldova” pdf

Decizia CMB nr. 5/13 din 23.06.2016 „Cu privire la aprobarea proiectului Acordului de colaborare între Primăria municipiului Bălţi şi Secţia pentru Cultură şi Presă, Ambasada SUA în Republica Moldova” pdf

Decizia CMB 5/12 din 23.06.2016 „Cu privire la aprobarea proiectului Acordului de înfrățire dintre or. Nijnii Novgorod (Federația Rusă) și mun. Bălți (Republica Moldova) pdf

Acord de colaborare privind continuarea studiilor absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt general şi profesional tehnic din mun. Bălţi la Instituţia de stat bugetară federală de învăţămînt superior „Universitatea Agrară de Stat din Sankt-Petersburg” din 17.03.2016 (pdf)

Acord de colaborare între Primăria mun. Bălţi şi Instituţia bugetară de stat de învăţămînt superior „Universitatea de Stat de Inginerie şi Economie din regiunea Nijnii Novgorod” din 17.03.2016 (pdf)

Decizia CMB nr. 2/4 din 11.03.2016 „Cu privire la aprobarea proiectului Acordului de colaborare privind continuarea studiilor absolvenților instituțiilor de învățămînt general și profesional tehnic din mun. Bălți la Instituția de stat bugetară federală de învățămînt superior „Universitatea Agrară de Stat din Sankt-Petersburg” (ISBF ÎS UASSPb)” (pdf)

Decizia CMB nr. 2/3 din 11.03.2016 “Cu privire la aprobarea proiectului Acordului de colaborare privind continuarea studiilor absolvenților instituțiilor de învățămînt mediu și profesional din mun. Bălți la Instituția bugetară de stat de învățămănt superior „Universitatea de Stat de Inginerie și Economie din regiunea Nijnii Novgorod” (Federația Rusă) și Consiliul municipal Bălți (Republica Moldova)” (pdf)

Acord de colaborare comercial-economică, tehnico-științifică și culturală între Administrația raionului Pușkin a Sankt-Petersburgului (Federația Rusă) și Autoritarea executivă a Consiliului Municipal Bălți (Republica Moldova) din a. 2015 (doc)

Decizia CMB nr.13/2 din 07.10.2015 „Cu privire la aprobarea proiectului Acordului de intenție privind stabilirea cooperării între orașul Daugavpils (Republica Letonia) și municipiul Bălți (Republica Moldova)”(pdf)

Decizia CMB nr.6/14 din 02.10.2014 „Cu privire la aprobarea Acordului de intenţie privind stabilirea cooperării între oraşul Arad (Statul Israel) şi municipiul Bălţi RM” (pdf)

Last updated: august 3, 2020 at 18:07 pm