09:00 - 17:00
(0 231) 54-614

Donatori internaționali

Proiecte // Investiții

Decizia CMB nr. 6/18 din 29.06.2017 „Cu privire la participarea Primăriei mun. Bălți la Programul „Siturile Investiționale Strategice finanțat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ)” pdf

În anul 2017, în municipiul Bălți, vor fi implementate cîteva proiecte de dezvoltare regională:

  • „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir” din municipiul Bălți”, va fi pus în aplicare de către primăria mun. Bălți în baza coordonării experților de la ADR Nord și a GIZ, grație finanțării din sursele Uniunii Europene prin intermediul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) pentru pregătirea Raportului de Analiză tehnico-economică și conceptului de reabilitare a proiectului menționat, elaborat în cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”. (cu finanțarea din sursele Uniunii Europene prin intermediul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).Vezi Decizia Consiliului Municipal Bălți: doc)

În perioada aniilor 2011-2014, cu suportul specialiștilor serviciului , au fost elaborate și realizate următoarele proiecte:

Proiecte finanțate din fonduri internaționale:

  • „Planificarea Energiei Durabile în Țările din Europa de Est si Caucazul de Sud – către Convenția Primarilor – Moldova, Ucraina si Azerbaidjan”;
  • „Agendele Strategice Teritoriale pentru Sisteme Urbane ale Oraselor Mici si Mijlocii (STATUS)”;
  • „Protecție a frontierelor împotriva amenințărilor cauzate de animalele fără adăpost”;
  • „Îmbunătățirea condițiilor pentru procesul de antrenament al sportivelor de la Școala Specializată Sportivă „B. Petuhov”;
  • „Modernizarea echipamentului tehnologic al Grădiniţei Nr. 3”;
  • „Troleibuzele pentru mun. Bălți” – proiect privind modernizarea transportului public.

Luînd în considerație că ponderea principală a investițiilor străine directe se concentrează în sfera producerii cablurilor electrice pentru industria auto, de către companiile rezidente ale Zonei Economice Libere “Bălți”, serviciul acordă o atenție sporită proiectelor realizate în comun cu instituția respectivă. În anul 2011, primăria municipiului Bălți, a găsit posibilitatea reconstruirii infrastructurii drumului (1.3 km) pe strada Dovator, prin intermediul elaborării și implementării proiectului regional „Conectarea Zonei Economice Libere „Bălți” la utilitățile municipale: apă, canalizare, electricitate, drumuri de acces”. Cofinanțarea proiectului dat a fost asigurată de către Primăria mun. Bălți prin desfășurarea la sfîrșitul anului 2010 a subproiectului pentru construirea rețelei externe de canalizare în subzona 2 a ZEL„Bălți”. Lucrările efectuate, în cadrul proiectului respectiv, au permis crearea condițiilor favorabile pentru atragerea investitorilor pe teritoriul municipiului Bălți și anume rezidenții Zonei Economice Libere «Bălți» — Draexlmaier si Gebauer&Griller. Investițiile atrase în urma construirii fabricilor moderne pentru companiile menționate se estimează la valoarea de 26 milioane Euro și 15 milioane Euro corespunzător.

La fel, pe baza colaborării eficiente a primăriei cu administrația primului Parc Industrial din mun. Balți – „Răut”, creat în anul 2013, a fost implementat un alt proiectul regional „Susținerea dezvoltării sectorului industrial în Regiunea de Dezvoltare Nord prin reabilitarea și modernizarea infrastructurii de apă și canalizare pentru Parcul Industrial pe teritoriul S.A. „Răut” mun. Bălți”, elaborat de către primăria municipiului Bălți în scopul reabilitării utilităţilor vitale (rețelelor interne de apeduct și canalizare) și amenajării teritoriului. Realizarea proiectului dat sporește posibilitățile de atragere a noilor rezidenți pentru Parcul Industrial “Răut”, astfel creând posibilități de atragere a investiții directe străine în municipiu Bălți. Un indicator de rezultat este încheierea acordului cu noul rezident al Parcului Industrial – Compania moldoromână Elektromanufacturing SRL , care la începutul anului 2014 a creat 200 locuri de muncă noi pentru cetățenii mun. Bălți și localităților din regiunea de nord a Republicii Moldova.

Proiecte realizate (doc)

Deciza CMB nr. 1/7 din 27.03.2019 „Cu privire la participarea municipiului Bălți în cadrul programului Fondul Granturilor Mici 2019 – ediția Revitalizare Urbană” pdf

Last updated: aprilie 9, 2019 at 19:02 pm