09:00 - 17:00
(0 231) 54-614

Locuri vacante

Întreprinderi municipale
Nr. d/o Denumirea postului Număr posturi
vacante
Întreprindere Salariu Telefon de contact, 
e-mail
Note
16.11.2017 @ 15:26