09:00 - 17:00
(0 231) 54-614

Lista ÎM

Întreprinderi municipale

Întreprinderea  municipală «Gospodăria  locativ-comunală  Bălţi»

Conducătorul: Parascan Tatiana Boris
Adresa juridică: mun. Bălţi, str. I. Franco, 19
Telefonul de contact: (0 231)8-00-44
Fax: (0 231)8-00-44
Adresa electronică: [email protected]

Lista serviciilor doc

Decizia CMB nr. 3/11 din 30.03.2017 „Cu privire la întroducerea modificărilor în decizia CMB nr. 6/49 din 27.10.2011 „Cu privire la aprobarea tarifelor pentru închirierea apartamentelor, deservirea tehnică și reparația blocurilor locative și echipamentelor tehnice din interiorul blocului (de alimentare cu apă, de evacuare a apei uzate, de alimentare cu energie electrică, de încălzire)” pdf

Dispoziția primarului nr. 94 din 17.03.2017 „Cu privire la introducerea modificărilor în dispoziția primarului nr. 110 din 14.03.2016 „Cu privire la desemnarea persoanelor responsabile de listele electorale” pdf

Dispoziția primarului nr. 110 din 14.03.2016 „Cu privire la desemnarea persoanelor responsabile de listele electorale” doc

Întreprinderea  municipală «Amenajarea teritoriului şi spaţii verzi Bălţi»

Conducătorul:  Novicova Svetlana
Adresa juridică: mun. Bălţi, str. Moscovei, 19
Telefonul de contact/fax: (0 231)2-24-36
Adresa electronică: [email protected]

Întreprinderea  municipală «Direcţia de troleibuze din Bălţi»
troleibuz

Conducătorul:  Avramenco Serghei
Telefonul de contact: (0 231)7-49-82
Inginerul-şef: Caliujnii Victor
Telefonul de contact: (0 231)7-49-80
Contabil-şef: Turcan Valentina
Telefonul de contact: (0 231)7-13-60
Serviciul resurse umane
Telefonul de contact: (0 231)7-49-60

Prestarea serviciilor – traficul pasagerilor

Fila istorică doc

Decizia CMB nr. 3/3 din 30.03.2017 „Cu privire la modificarea deciziei CMB nr. 11/3 din 04.11.2016 „Cu privire la aprobarea tarifului pentru un vehicul-km parcurs de către mijloacele de transport ale ÎM „Direcţia de Troleibuze din Bălţi”pe anul 2017” pdf

Decizia CMB nr. 14/58 din 22.12.2016 „Cu privire la modificarea şi completarea Statutului ÎM „Direcţia de Troleibuze din Bălţi”, aprobat prin decizia Consiliului municipal Bălți nr. 2/37 din 23.02.2012 „Cu privire la aprobarea Statutului Întreprinderii Municipale „Direcția de Troleibuze din Bălţi” în redacţie nouă” pdf

Întreprinderea  municipală „Hotelul „BĂLŢI”
hotel

Conducătorul: Tereoşchina Svetlana Vasilii
Telefonul de contact:0 (231)6-13-66
Contabil-şef: Caba Svetlana Ion
Telefonul de contact: 0 (231) 6-14-17
Adresa juridică: mun. Bălţi, str. M. Sadoveanu,1
Telefonul de contact (administrator): (0 231)8-00-44
Fax:  0 (231) 6-11-37
Adresa electronică: [email protected]
Pagina web ofocială: hotelulbalti.md

Lista serviciilor doc

Decizia CMB nr. nr. 14/62 din 22.12.2016 „Cu privire la modificarea deciziei Consiliului municipal Bălţi nr. 5/13 din 24.06.2010 „Cu privire la aprobarea Statutului întreprinderii municipale “Hotelul “Bălţi” în redacţie nouă„ cu modificări şi completări ulterioare” pdf

Întreprinderea  municipală Centrul de Studiere a Limbilor ,,Limba noastră”
im limba noastra

Conducătorul: Anjela Nicolova
Adresa juridică: mun. Bălți, p. Independenței,1, Primăria, bir.430
Telefoane de contact:  0 (231)2-50-81, 0 686 06 577,0 684 09 288

Lista serviciilor doc

Întreprinderea municipală „Termogaz – Bălţi”

Şeful întreprinderii – Stepan Munteanu
adresa: mun. Bălţi, str. Feroviarilor, 19a
anticamera – tel./fax (0231) 4 – 10 – 54
contabil – şef Valentina Oboroc – (0231) 4-16-04
secţia de vînzări, contabilitate – (0231) 4 – 16 – 51
şef de producere şi distribuire energiei termică Oleg Strelcov – (0231) 4 – 52 – 66
maistru SEM, SPT, controlor – (0231) 4 – 29– 30
e-mail: [email protected]
Zi de primire la şeful întreprinderii – luni, de la 14 pîne la 16 00

Lista serviciilor doc

Întreprinderea municipală «Direcţia de Construcţii Capitale Comanditar Unic» (Î.M. «DCC CU»)

Director: Larisa Bragari
Adresa: str. Păcii, 38 (etajul 3)
Tel.: 0231 2-40-83
fax: 0231 2-64-31
e-mail: [email protected]
Fondatorul: Consiliul municipal Bălţi

Informația despre activitatea întreprinderii doc
Lista obiectelor la care au fost realizate lucrări de supraveghere tehnică doc

Întreprinderea municipală „Biroul arhitectură şi sistematizare”

Director: Evghenia  Grati
Adresa: mun. Bălţi,  Piaţa Independenţei, 1
Tel.: (0 231) 2-20-16
fax: (0 231) 2-20-16
e-mail: [email protected]
tel. secţia proectare  (0 231) 2-94-78
tel. secţia cadastru funciar  (0 231) 2-32-95

Lista serviciilor doc

Întreprinderea municipală «Regia „Apă-Canal-Bălţi”»

Decizia CMB nr. 14/61 din 22.12.2016 „Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălţi nr. 9/20 din 30.07.2015 «Cu privire la aprobarea componenţei nominale în Consiliul-Director al ÎM «Regia „Apă-Canal-Bălţi”» cu modificări şi completări ulterioare” pdf

Întreprinderea municipală „Asociaţia pieţelor mun.Bălți”
rynok-fasad

Conducătorul: Iurie Vlas
Adresa juridică: mun. Bălţi, str. Libertatii, 2
Telefonul de contact: (0 231)9-38-11
Contabil-şef: (0 231)2-71-50
Contabilitate: (0 231)2-23-68
Fax: (0 231)2-71-50
e-mail: [email protected]

20.04.2017 @ 12:32