09:00 - 17:00
(0 231) 54-614

Informație cu privire la procedurile de achiziție publică ce au avut loc în perioada octombrie-decembrie 2016

//
Comentariu0

Informație cu privire la procedurile de achiziție publică ce au avut loc în perioada octombrie-decembrie 2016
 și decizia grupului de lucru pentru achiziții publice al Primăriei mun.Bălți privind atribuirea contractelor

 

Nr.d/o Data Ora Tematica Operatori economici participanți Contracte atribuite

(suma în lei fără TVA/cu TVA)

1.        06.10.2016 10-00 Licitație publică ”Utilaj tehnologic pentru blocurile alimentare a instituțiilor preuniversitare conform necesităților Direcției Învățămînt, Tineret și Sport a Primăriei mun.Bălți” SRL ”MGM” Procedura va avea loc repetat din motivul lipsei de concurență.
2.        07.10.2016 10-00 Licitație publică ”Reconstruirea străzilor Caraciobanu și Beleacov din mun.Bălți cu organizarea canalizării apelor pluviale și a scăderii nivelului apelor subterane conform necesităților Primăriei mun.Bălți” ÎM ”DRCD”

SRL ”Marsharcon”

SA ”Magistrala”

ÎM ”DRCD”

4 434 583,33 / 5 321 500,00

 

3.        10.10.2016 11-00 Concurs COP ”Lucrări de construire a sistemei de canalizare pe str.Caraciobanu (de la str.Aerodromului pînă la drumul de centură) din mun.Bălți conform necesităților Primăriei mun.Bălți” ÎM ”StroyEnergoGrup”

SRL ”Naiman Con”

SRL ”Valis”

SRL ”Danlevita”

SRL ”Danlevita”

864 204,00 / 1 037 044,00

4.        12.10.2016 11-00 (procedură repetată) Concurs COP ”Schimbarea geamurilor  în LT „M.Lomonosov”  din  mun.Bălți conform necesităților Direcției Învățămînt, Tineret și Sport a Primăriei mun.Bălți” SRL ”DenalexEximGrup”

SRL ”Aldicons”

ÎI ”Lipovan-Vectra”

SRL ”Plast-Exim”

SRL ”Vefasistem Companie”

ÎI ”Lipovan-Vectra”

186 145,04 / 223 374,05

 

5.        14.10.2016 10-00 Licitație publică ”(procedură repetată) Lucrări  de reparație capitală a podului din str.Babinschi din mun.Bălți conform necesităților Primăriei mun.Bălți” SA ”Magistrala” Oferta a fost respinsă din motivul unui preț anormal de majorat.
6.        17.10.2016 10-00 Licitație publică ”Achiziționarea cărbunelui  pentru perioada de încălzire toamnă-iarnă a.2016-2017 conform necesităților Primăriei mun.Bălți (Direcției Învățămînt,Tineret și Sport; Secției Cultură; Centrului Militar)” ÎI ”Dim-Jăn Ochincă”

SRL ”Sistembloc-Construct”

SRL ”Megastroi”

SRL ”Auto-Internațional”

ÎI ”Dim-Jăn Ochincă”

351 960,00 / 422 352,00

 

7.        24.10.2016 11-00 Concurs fără publicare prin invitație ”Reparația capitală a sălii de sport și WC-ului în gimnaziul Nr.2 de pe str.M.Sadoveanu,54 din mun.Bălți” SRL ”Darion Nord”

SRL ”Flux Meșter”

SRL ”Narcis-VS”

SRL ”Vefasistem Companie”

SRL ”Vefasistem Companie”

150 000.00 / 180 000.00

8.        24.10.2016 11-00 Concurs fără publicare prin invitație ”Articole sportive (bară cu discuri) pentru Școala Sportivă Specializată ”B.Petuhov” din mun.Bălți” SA ”Acvila-Sport”

SRL ”Biox-Comerț”

SRL ”Smart-Tehsistem”

SA ”Acvila-Sport”

89 166.67 / 107 000.00

9.        26.10.2016 11-00 Concurs ”(repetat) Elaborarea documentației de proiect și deviz (DPD) de  reparație capitală a părții carosabile str.Decebal (de la str.Ștefan cel Mare pînă la str-la M.Costin) cu extinderea platformei drumului conform necesităților Primăriei mun.Bălți” SRL ”Evilux Invest” Grupul de lucru a decis de a anula procedura din lipsa ofertelor corespunzătoare cerințelor de calificare.
10.    02.11.2016 11-00 Concurs ”Echipament destinat terenurilor de joacă pentru copii conform necesităților Primăriei mun.Bălți” SRL ”Mobilier Novator”

SRL ”EcoBuildingStage”

Grupul de lucru a decis de a anula procedura din lipsa ofertelor corespunzătoare cerințelor de calificare.
11.    03.11.2016 10-00 Concurs ”(repetat) Elaborarea documentației de proiect și deviz (DPD) de  reparație capitală a părții carosabile str.Sportive (de la str.Stamati pînă la str.Gluhovschi) conform necesităților Primăriei mun.Bălți” SRL ”Evilux Invest”

SRL ”Apast&Co”

SRL ”Apast&Co”

69 000,00 / 69 000,00

12.    03.11.2016 11-00 Concurs ”Lucrări de instalare a semafoarelor conform necesităților Primăriei mun.Bălți” SRL ”NetSistem”

SRL ”Trabex-Service”

SRL ”Ciffi-MLPlus”

ÎM ”DRCD”

 

Grupul de lucru a decis de a anula procedura de  achiziționare a lucrărilor de instalare a semafoarelor din motivul prezentării ofertelor cu preț majorat.
13.    03.11.2016 14-00 Concurs ”Lucrări de reparație capitală a acoperișului blocului CD a clădirii Școlii de Arte Plastice conform necesităților Secției Cultură a mun.Bălți” SRL ”Clemantin”

SRL ”Sapsanix-Grup”

SA ”Constructorul”

SRL ”Blaved-Construct”

SRL ”Pandanus”

SRL ”Coral-Building”

 

SA ”Constructorul”

458 915,98 lei / 550 699,18

14.    09.11.2016 11-00 Concurs ”Achiziționarea mobilierului conform necesităților Direcției Învățămînt, Tineret și Sport a Primăriei mun.Bălți” SC ”Anstelux” SRL

SRL ”Vials-Teh”

SRL ”Leguard”

SRL ”VMS-Companie”

SRL ”VMS-Companie”

64 809,16 / 77 771.00 0

SRL ”Leguard”

129 275,83 / 155 131.00 0

SRL ”Vials-Teh”

25 125,00 / 30 150.00 0

SC ”Anstelux” SRL

14 750,00 / 17 700.00

15.    11.11.2016 10-00 Licitație publică “Tehnică de calcul, de multiplicare, aparate foto, proiectoare, table interactive conform necesităților Direcției Învățămînt, Tineret și Sport a Primăriei mun.Bălți” SRL ”MSA Grup”

SRL ”BTS-Pro”

SRL ”Neo Matrix”

SRL ”VAD”

SRL ”Total Computer”

SRL ”Neo Matrix”

1 009 120,85 / 1 210 943,48

SRL ”VAD”

128 195,00 / 153 834,00

16.    11.11.2016 10-00 Licitație publică (procedură repetată) “Utilaj tehnologic pentru blocurile alimentare a instituțiilor preuniversitare conform necesităților Direcției Învățămînt, Tineret și Sport a Primăriei mun.Bălți” SRL ”Dina Cociug”

SRL ”INOXPLUS”

FPC ”MGM” SRL

SRL ”Dina Cociug”

267 972,47 / 321 567,00

SRL ”INOXPLUS”

40 560,00 / 48 672,00

FPC ”MGM” SRL

42 089,93 / 50 508,00

17.    17.11.2016 10-00 Licitație publică “Vehicule pentru colectarea deșeurilor menajere solide conform necesităților Primăriei mun.Bălți” SA ”Eximotor”

SRL ”Auto-Prezent”

ÎCS ”CBS Motors” SRL

SRL ”Toreco”

Procedura a fost anulată din motivul prețului majorat al ofertelor.
18.    17.11.2016 11-00 Concurs “Lucrări de reparație capitală a încăperilor școlii primare nr.21 “S.Vangheli” din mun.Bălți conform necesităților Direcției Învățămînt, Tineret și Sport a Primăriei mun.Bălți” SRL ”Aflux Prim”

SRL ”Clemantin”

SA ”Constructorul”

SRL ”Pandanus”

SRL ”Blaved Construct”

ÎI ”Titov”

SRL ”Faitec-M”

SRL ”Coral Building”

SA ”Constructorul”

913 629,78 / 1 096 355,71

19.    21.11.2016 11-00 Concurs ”Achiziţionarea  echipamentului  și  mobilierului pentru laboratorul lingofonic conform  necesităților Direcției Învățămînt,Tineret și Sport a Primăriei mun.Bălți” SRL ”VEC”

SRL ”Lexon-Prim”

SRL ”Cartdidact”

SRL ”Mold-Didactica”

SRL ”Cartdidact”

167 450,00 / 200 940,00

20.    25.11.2016 10-00 Licitație publică “Containere pentru deșeuri menajere solide conform necesităților Primăriei mun.Bălți” SRL ”Pneubox”

SRL ”Toreco”

SA ”Eximotor”

SRL ”Energoplat”

SRL ”Grădinariu Import Esport”

Procedura a fost anulată din motivul prețului majorat al ofertelor.
21.    28.11.2016 10-00 Concurs ”Schimbarea  geamurilor  în LT „V.Alecsandri”  din  mun.Bălți conform necesităților Direcției Învățămînt, Tineret și Sport a Primăriei mun.Bălți” SRL ”Regal Construction”

SRL ”Edil Cons Lenic” ÎM

SRL ”Lumea geamurilor”

SRL ”Pandanus”

SRL ”Clemantin”

ÎI ”Lipovan-Vectra”

Procedura a fost anulată din motivul prezentării tuturor ofertelor cu preț anormal de scăzut conform prevederilor art. 67 p. (c) al Legii Nr.131 din 03.07.2015 ”c) în cazul achiziţiilor publice de lucrări, valoarea tuturor ofertelor este mai mare sau mai mică cu cel puţin 15% decît valoarea estimată a lucrărilor, calculată conform prevederilor prezentei legi”.
22.    28.11.2016 10-00 Licitație publică ”Sevicii de organizare a alimentației  gratuite a elevilor din instituțiile de învățămînt pentru perioada ianuarie-decembrie a.2017 conform necesităților Direcției Învățămînt,Tineret și Sport (25 instituții)” ÎM ”Aprovizionare” ÎM ”Aprovizionare”

8 845 058,67 / 8 845 058,67

23.    28.11.2016 11-00 Concurs ”Schimbarea  geamurilor și ușilor  în LT „L.Blaga”  din  mun.Bălți conform necesităților Direcției Învățămînt, Tineret și Sport a Primăriei mun.Bălți” SRL ”Regal Construction”

SRL ”Edil Cons Lenic” ÎM

SRL ”Lumea geamurilor”

SRL ”Pandanus”

SRL ”Clemantin”

ÎI ”Lipovan-Vectra”

 

ÎI ”Lipovan-Vectra”

450 511,57 / 540 613,88

24.    30.11.2016 11-00 Concurs ”Semafoare conform necesităților Primăriei mun.Bălți” SRL ”Netsistem”

SRL ”Semafor-Service”

SRL ”CIFFI-ML Plus”

 

SRL ”Netsistem”

394 724,23 / 473 669,08

25.    30.11.2016 10-00 Concurs ”Tractoare   conform necesităților  Primăriei mun.Bălți” ÎCS ”Forsagroinvest” SRL

SRL ”Agropiese TGR GRUP”

SRL ”Batstractor”

 

SRL ”Batstractor”

347 800,00 /347 800,00

26.    06.12.2016 10-00 Licitație publică ”Produse alimentare (legume, fructe, ouă) pentru perioada trimestrului I  al a.2017 conform necesităților Direcției Învățămînt, Tineret și Sport  a Primăriei mun.Bălți (33 instituții preșcolare și școala auxiliară internat)” S.C. ”Vlados-Com” SRL SRL”Lovis Angro„

S.C. ”Sanex-Comerţ„ S.R.L.

SRL”Dant-Agro”

SRL ”Prodagrotrade”

Î.I. ”Snejana Cebotari”

GȚ ”Moșia lui Dumbrava” (respinsă pentru depunea ofertei cu întîrziere)

 

SRL ”Lovis-Angro”

– 5 poziții (cartofi, morcov, varză, ceapă, lămîi),

317 240,00 / 345 500,00 lei,

SRL ”Dant-Agro”

– 1 poziție (ouă dietetice)

190 800,00 / 228 960,00 lei,

ÎI ”Snejana Cebotari”

– 2 poziții (sfeclă, mere),

106 940,00 / 115 555,00 lei.

27.    08.12.2016 10-00 Licitație publică ”Produse alimentare pentru instituțiile preșcolare pe perioada semestrului I anul 2017 conform necesităților Direcției Învățămint,Tineret și Sport (33 grădinițe și Scoala auxiliară internat) a Primăriei mun.Bălți” SRL ”Prodagrotrade”

SRL ”Fabi&Lina”

S.C. ”Vlados-Com” SRL

SRL ”Slavena Lux”

SRL ”V.A.Struc”

SRL ”Rodals”

SC „Sija-Prim„ SRL

SA ”Incomlac”

SA ”Combinatul de pîine din Bălți”

SRL ”Baguette”

SA ”Fabrica de unt din Florești”

SRL”Lovis Angro„

SA ”Lactis”

SRL ”Carnex”

FPC ”Rogob”SRL

SRL ”Prodagrotrade”

50 311,845 / 60 370,00

SRL ”V.A.Struc”

52 135,00 / 62 570,00

SA ”Incomlac”

1 076 460,00 / 1 162 700,00

SA ”Combinatul de pîine din Bălți”

343 065,00 / 370 500,00

SRL ”Baguette”

294 890,00 / 353 760,00

SA ”Fabrica de unt din Florești”

1 150 190,00 / 1 242 160,00

SRL”Lovis Angro„

2 349 851,90 / 2 792 539,00

SA ”Lactis”

1 424 300,00 / 1 584 360,00

SRL ”Carnex”

1 329 810,00 / 1 595 810,00

 

13.01.2017 @ 12:13

Lasă un Răspuns