09:00 - 17:00
(0 231) 54-614

Informație cu privire la procedurile de achiziție publică ce au avut loc în perioada lunii septembrie 2017

//
Comentariu0

Informație cu privire la procedurile de achiziție publică ce au avut loc în perioada lunii septembrie 2017
 și decizia grupului de lucru pentru achiziții publice al Primăriei mun.Bălți privind atribuirea contractelor

Nr.d/o Data Ora Tematica Operatori economici participanți Contracte atribuite

(suma în lei fără TVA/cu TVA)

1.        04.09.2017 11-00 Concurs ”(repetat) Lucrări de reparație capitală a acoperișului la biblioteca municipală pentru copii ”Ion Creangă” (str.Independenței,36) conform necesităților Secției Cultură a Primăriei mun.Bălți” SRL ”Danlevita”

SRL ”Energia”

ÎI ”Lipovan-Vectra”

SRL ”Clemantin”

SRL ”Torconst”

 Grupul de lucru a decis anularea procedurii repetate în conformitate cu art.67 lit.(c) ”în cazul achiziţiilor publice de lucrări, valoarea totală a fiecărei oferte este mai mică cu cel puțin 15% decît valoarea estimată a lucrărilor, calculată în conformitate cu prevederile legislației”. Procedura se va repeta.
2.        05.09.2017 10-00 Concurs ”(repetat) Lucrări de reparație capitală a terenului sportiv în Liceul Teoretic ”Dimitrie Cantemir” din mun.Bălți (str.Sfîntul Nicolai, 98/A) conform necesităților Direcției Învățămînt,Tineret și Sport al Primăriei mun.Bălți” SRL ”Danlevita”

 

Grupul de lucru a decis anularea procedurii repetate în conformitate cu art.67 lit.(c) ”în cazul achiziţiilor publice de lucrări, valoarea totală a fiecărei oferte este mai mare cu cel puțin 15% decît valoarea estimată a lucrărilor, calculată în conformitate cu prevederile legislației”. Procedura se va repeta.
3.        12.09.2017 10-00 Licitație publică ”Achiziționarea utilajului de modernizare și a serviciilor de reparație și întreținere a ascensoarelor pe teritoriul mun.Bălți (str.Alexandru cel Bun, 22 scara 1 și 2) și (bulevardul Laris, 12 și 14)” Nu au fost depuse oferte. Grupul de lucru a decis anularea procedurii din lipsă de concurență, în conformitate cu cu art.67 alin.(a) din Legea Nr.131 privind achizițiile publice: nu a fost posibilă asigurarea unui nivel satisfăcător al concurenţei și numărul de ofertanţi/candidaţi este mai mic decît numărul minim prevăzut pentru fiecare procedură. Procedura va avea loc repetat.
4.        12.09.2017 10-00 Licitație publicăTehnică de calcul, de multiplicare, aparate foto, proiectoare, table interactive conform necesităților Direcției Învățămînt, Tineret și Sport a Primăriei mun.Bălți” SRL ”VAD”

SRL ”Savexol”

SRL ”BASM”

SRL ”Tridimensional TEC”

SRL ”MSA Grup” – (ofertă respinsă din motivul depunerii cu întîtrziere)

SRL ”Tridimensional TEC”

(1 poziție)

35 800,00 / 42 960,00

SRL ”BASM”

(14 poziții)

513 959,66 / 616 751,76

5.        13.09.2017 10-00 Concurs ” Servicii de proiectare a lucrărilor „Rețele de canalizare menajere fecaloide în cartierul locativ marginit cu străzile Pușkin, Moscovei, 31 August, Mircea cel Bătrîn din mun.Bălți” conform necesităților Primăriei mun.Bălți” IPS ”IPROCOM” Grupul de lucru a decis anularea procedurii din motivul prețului exagerat al ofertei și lipsă de concurență, în conformitate cu cu art.67 (a) din Legea Nr.131 privind achizițiile publice: nu a fost posibilă asigurarea unui nivel satisfăcător al concurenţei și numărul de ofertanţi/candidaţi este mai mic decît numărul minim prevăzut pentru fiecare procedură.
6.        15.09.2017 10-00 Licitație publică ”Achiziționarea mobilei (set de bănci școlare cu scaune, masă, dulap) conform necesităților Direcției Învățămînt, Tineret și Sport a Primăriei mun.Bălți” SRL ”Anstelux”

SRL ”Vials-Teh”

SRL ”Cartdidact”

SRL ”Nord Garant”

SRL ”Anstelux” (4 poziții)

59 475,00 / 71 370,00
SRL ”Vials-Teh”
(14 poziții)

172 645,66 / 206 825,00
SRL ”Nord Garant”
(10 poziții)

81 970,40 / 98 373,00
SRL ”Cartdidact”
(1 poziție)

105 000,00 / 126 000,00

7.        18.09.2017 10-00 Licitație publicăProduse alimentare (legume, fructe, ouă) pentru instituțiile preșcolare (33 grădinițe și Scoala auxiliară internat) pentru perioada trimestrului IV, anul 2017 conform necesităților Direcției Învățămînt, Tineret și Sport  a Primăriei mun.Bălți” SC ”Vlados Com” SRL

SRL ”Alim Total”

SRL ”Dant-Agro”

SRL ”Lovis Angro”

SRL ”Slavena Lux”

ÎI ”Snejana Cebotari”

SRL ”Dant-Agro” (1 poziție)

151 200,00 / 181 440,00
SRL ”Lovis Angro”
(4 poziții)

196 710,00 / 229 600,00
ÎI ”Snejana Cebotari”
(12 poziții)

811 084,00,00 / 908 692,00
SRL ”Slavena Lux”
(1 poziție)

66 660,00 / 72 000,00

8.        28.09.2017 10-00 Concurs ”Servicii de elaborare a programei de evidență a mijloacelor fixe conform necesităților Primăriei mun.Bălți” SC ”Rețele Terestre” SRL

SRL ”Smart Business Applications”

SRL ”Smart Business Applications”

57 456,00 / 57 456,00

9.        28.09.2017 10-00 Concurs ”(repetat) Lucrări de reparație capitală a terenului sportiv în Liceul Teoretic ”Dimitrie Cantemir” din mun.Bălți (str.Sfîntul Nicolai, 98/A) conform necesităților Direcției Învățămînt,Tineret și Sport al Primăriei mun.Bălți” SRL ”Danlevita”

 

SRL ”Danlevita”

733 333,00 / 879 999,00

10.    28.09.2017 11-00 Concurs ”(repetat) Lucrări de reparație capitală a acoperișului la biblioteca municipală pentru copii ”Ion Creangă” (str.Independenței,36) conform necesităților Secției Cultură a Primăriei mun.Bălți” SRL ”Calibcom”

ÎI ”Lipovan-Vectra”

ÎI ”Răchita-Badrajan”

ÎI ”Lipovan-Vectra”

361 263,2400 / 433 515,89

3 346 556.96 / 3 924 982.65

11.10.2017 @ 06:12

Lasă un Răspuns