09:00 - 17:00
(0 231) 54-614

Informație cu privire la procedurile de achiziție publică ce au avut loc în perioada lunii octombrie 2017

//
Comentariu0

Informație cu privire la procedurile de achiziție publică ce au avut loc în perioada lunii OCTOMBRIE 2017
 și decizia grupului de lucru pentru achiziții publice al Primăriei mun.Bălți privind atribuirea contractelor

Nr.d/o Data Ora Tematica Operatori economici participanți Contracte atribuite

(suma în lei fără TVA/cu TVA)

1.        04.10.2017 10-00 ConcursAchiziționarea și instalarea camerelor de supraveghere video conform necesităților Direcției Învățămînt, Tineret și Sport a Primăriei mun.Bălți” SC ”Plasma RTI”

SRL ”BASM”

 

SC ”Plasma RTI”

185 466,17 / 222 576,18

2.        05.10.2017 10-00 Concurs (Repetat) ”Servicii de proiectare a lucrărilor „Rețele de canalizare menajere fecaloide în cartierul locativ marginit cu străzile Pușkin, Moscovei, 31 August, Mircea cel Bătrîn din mun.Bălți” conform necesităților Primăriei mun.Bălți”  

ÎM ”BAS”

SRL ”Maistcons Grup”

SRL ”Apast&Co”

IPS ”IPROCOM”

SRL ”Luxgaz”

IPS ”IPROCOM”

130 000,00 / 156 000,00

3.        05.10.2017 10-00 Concurs ”Servicii de proiectare a lucrărilor de „Reparație capitală a părții carosabile a str.Mihai Viteazul (pe sectorul de la magazinul Universal Central pînă la str.Mircea cel Bătrîn inclusiv) din mun.Bălţi” conform necesităților Primăriei mun.Bălți” SRL ”Maistcons Grup”

SRL ”Apast&Co”

SRL ”Luxgaz”

SRL ”Maistcons Grup”

82 000,00 / 98 400,00

4.        05.10.2017 10-00 ConcursLucrări de reparație a str.Dubinovschi din mun.Bălți (de la Casa de rugăciuni pînă la str.Izvoarelor) conform necesităților Primăriei mun.Bălți” SRL ”Luxgaz”

SRL ”Tea-Territorio e Ambiente”

SRL ”Nouconst”

SA ”Edilitate”

SRL ”Nouconst”

579 592,83 / 695 511,40

5.        05.10.2017 10-00 ConcursLucrări de reparație capitală a scărilor de la intrarea centrală, a ieșirii de siguranță și a unor încăperi în Liceul Teoretic ”N. Gogol” din mun.Bălți  conform necesităților Direcției Învățămînt,Tineret și Sport al Primăriei mun.Bălți” ÎI ”V.Dubina”

SRL ”Luxgaz”

SRL ”Vladmih Company”

În urma analizei, comparării și evaluării ofertelor, Grupul de lucru a decis anularea procedurii din motivul că nu există cel puţin trei ofertanţi, care au întrunit condiţiile de calificare stabilite, în conformitate cu p.150 alin.(1) din HG Nr.669 din 27.05.2016 privind achizițiile publice de lucrări. Procedura se va repeta.
6.        06.10.2017 10-00 Licitație publică ”Achiziționarea echipamentului pentru marcaj rutier conform necesităților Primăriei mun.Bălți” SRL ”Auto-Prezent” În urma examinării și evaluării ofertei, Grupul de lucru a decis anularea procedurii din motivul prezentării ofertei incomplete și lipsă de concurență.

Procedura se va repeta.

7.        09.10.2017 10-00 Concurs ”Achiziționarea materialelor pentru reparația curentă a apeductului care alimentează blocurile de pe adresa: str.Ștefan cel Mare, 8/3 din mun.Bălți conform necesităților Primăriei mun.Bălți” SRL ”Hydrosystems ML”

SRL ”Duo-Ego”

SRL ”Uniplast”

SRL ”Hidrosistems ML” (9 poziții)

23 715,07 / 28 457,66
SRL ”Uniplast”
(16 poziții)

113 815,02 / 136 593,00

8.        18.10.2017 10-00 Licitație publicăContainere pentru deșeuri menajere solide conform necesităților Primăriei mun.Bălți” SRL ”Toreco”

SA ”Eximotor”

SC ”Energoplat” SRL

În urma examinării, comparării și evaluării ofertelor, Grupul de lucru a decis anularea procedurii, din motivul că operatorii economici SA ”Eximotor” și SRL ”Energoplat” au fost descalificați pentru nerespectarea parametrilor tehnici,  iar oferta SRL ”Toreco” depășește cu 19,02% suma alocată pentru achiziționarea containerelor.

Procedura se va repeta.

9.        18.10.2017 10-00 ConcursProduse alimentare (ficat de găină congelat) pentru instituțiile preșcolare pentru perioada noiembrie-decembrie a anului 2017 conform necesităților Direcției Învățămînt, Tineret și Sport  a Primăriei mun.Bălți” SRL ”Sidva-V”

SRL ”V.A.Struc”

SRL ”Slavena-Lux”

 

SRL ”Slavena-Lux”

156 996,00 / 188 370,00

10.    19.10.2017 10-00 Licitație publicăRenovarea învelișului străzii Ștefan cel Mare și Sfint (de la str.M.Viteazul pînă la podul peste r.Răut) în mun.Bălți conform necesităților Primăriei mun.Bălți” SA ”Drumuri Bălți”

SRL ”Nouconst”

ÎM ”DRCD”

 

SRL ”Nouconst”

(contract pe 2 ani)

9 331 284,10 / 11 197 540,92

11.    23.10.2017 10-00 Concurs ”Achiziționarea utilajului tehnologic pentru blocul alimentar în tabăra de odihnă ”Olimpieț” din mun. Bălți conform necesităților Direcției Învățămînt, Tineret și Sport a Primăriei mun.Bălți” FPC ”MGM” SRL

SRL ”Dina Cociug”

SRL ”MGM” (1 poziție)

14 386,00 / 17 263,20
SRL ”Dina-Cociug”
(4 poziții)

46 465,00 / 55 758,00

12.    30.10.2017 10-00 Licitație publică ”(repetat) Achiziționarea echipamentului pentru marcaj rutier conform necesităților Primăriei mun.Bălți” SRL ”Dorador Lux”

SRL ”Ravitan” ÎM

SRL ”Autoprezent”

SRL ”Nestsistem”

SRL ”Servicii Moderne”

SRL ”Nestsistem”

470 833,34 / 565 000,00

11 134 553.53 / 13 361 470.36

10.11.2017 @ 19:50

Lasă un Răspuns