09:00 - 17:00
(0 231) 54-614

Informație cu privire la procedurile de achiziție publică ce au avut loc în perioada lunii noiembrie 2017

//
Comentariu0

Informație cu privire la procedurile de achiziție publică ce au avut loc în perioada lunii noiembrie 2017
 și decizia grupului de lucru pentru achiziții publice al Primăriei mun.Bălți privind atribuirea contractelor

Nr.d/o Data Ora Tematica Operatori economici participanți Contracte atribuite

(suma în lei fără TVA/cu TVA)

1.        01.11.2017 10-00 Concurs ” (Repetat) Achiziționarea mobilei conform necesităților Direcției Învățămînt, Tineret și Sport a Primăriei mun.Bălți” SRL ”Nord-Garant”

SRL ”Calibcom”

SRL ”Tudnord-Lux”

 

SRL ”Tudnord-Lux” (6 poziții)

23 024,92 / 27 630,00

SRL ”Calibcom” (3 poziții)

18 075,00 / 21 690,00

SRL ”Nord Garant” (2 poziții)

12 903,34 / 15 484,00

2.        01.11.2017 10-00 Concurs ”Achiziționarea utilajului de uz casnic (electrocasnice) conform necesităților Direcției Învățămînt, Tineret și Sport  a Primăriei mun.Bălți”  

SRL ”Servicii Curățenie”

SRL ”Duo-Ego”

 

 SRL ”Servicii Curățenie”

(2 poziții)

9 095,83 / 10 915,00

SRL ”Duo-Ego”

(3 poziții)

54 130,00 / 64 956,00

3.        02.11.2017 10-00 Concurs  (repetat) ”Lucrări de reparație capitală a scărilor de la intrarea centrală, a ieșirii de siguranță și a unor încăperi în Liceul Teoretic ”N. Gogol” din mun.Bălți  conform necesităților Direcției Învățămînt,Tineret și Sport al Primăriei mun.Bălți” ÎI ”V.Dubina”

SRL ”Luxgaz”

SRL ”Profnatin”

 ÎI ”V.Dubina

149 761,625 / 179 713,949

4.        07.11.2017 10-00 Concurs ” Lucrări de reparație capitală a gardului aferent clădirii școlii internat auxiliare din mun.Bălți (str.Decebal,99A) conform necesităților Direcției Învățămînt,Tineret și Sport a Primăriei mun.Bălți” SRL ”Blaved-Construct”

SRL ”Danlevita”

SRL ”Vatra”

SRL ”Vladmih Company”

SRL ”Calibcom”

ÎI ”Răchită-Badrajan”

SRL ”Vladmih Company

215 534,00 / 258 641,00

5.        13.11.2017 10-00 Concurs ”Achiziționarea echipamentului audio conform necesităților Direcției Învățămînt,Tineret și Sport al Primăriei mun.Bălți” SRL ”Falenat”

SRL ”West Buy”

 ”Falenat” SRL (5 poziții)

34 766,64 / 41 720,00

SRL ”West Buy” (7 poziții)

94 096,66 / 112 916,00

6.        16.11.2017 10-00 Licitație publică ”(repetat) Containere pentru deșeuri menajere solide conform necesităților Primăriei mun.Bălți” SRL ”Toreco”

SA ”Eximotor”

SC ”Energoplat” SRL

Rezultatele procedurii se află în examinare la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
7.        27.11.2017 10-00 Licitație publică ”(repetat) Tehnică de calcul, de multiplicare, calculatoare, table interactive, imprimante  conform necesităților Direcției Învățămînt, Tineret și Sport a Primăriei mun.Bălți” SRL ”BTS Pro”

SRL ”NeoMatrix”

SRL ”BASM”

SRL ”Tridimensional TEC”

SRL ”NeoMatrix”

(5 poziții)

2 759,99 / 3 312,00

SRL ”Tridimensional TEC”

(2 poziții)

292 600,00 / 351 120,00

SRL ”BASM”

(3 poziții)

328 726,00 / 394 470,60

SRL ”BTS Pro”

(4 poziții)

37 133,34 / 44 560,00

1 272 607,345 / 1 527 128,549

21.12.2017 @ 17:41

Lasă un Răspuns