09:00 - 17:00
(0 231) 54-614

Informație cu privire la procedurile de achiziție publică ce au avut loc în perioada lunii martie 2018

//
Comentariu0

Informație cu privire la procedurile de achiziție publică ce au avut loc în perioada lunii MARTIE 2018

 și decizia grupului de lucru pentru achiziții publice al Primăriei mun.Bălți privind atribuirea contractelor

Nr.d/o Data Ora Tematica Operatori economici participanți Contracte atribuite

(suma în lei fără TVA/cu TVA)

1.        01.03.2018 10-00 Concurs ”(repetat) Servicii de organizare a licitatiilor cu strigare și perfectare a documentelor conform necesităților Primăriei mun.Bălți” SRL ”Rilici Company” SRL ”Rilici Company”

160 833,26 / 193 000,00

2.        13.03.2018 10-00 Concurs ”Achiziționarea serviciilor de reparație a  automobilelor și a pieselor de schimb conform necesităților DEC a Primăriei mun.Bălți” SA ”DAAC Hermes”

SRL ”Șangrila Grup”

SRL ”Șangrila Grup”

100 000,00 / 120 000,00

3.        16.03.2018 10-00 Licitație publicăAchiziționarea legumelor, fructelor, ouălor de pasăre  pentru instituțiile preșcolare pentru perioada trimestrului II al a. 2018 conform necesităților Direcției Învățămînt, Tineret și Sport  a Primăriei mun.Bălți” SRL ”Alim Total”

SRL ”Dant-Agro”

ÎI ”Snejana Cebotari”

SRL ”Lovis Angro”

SRL ”Alim Total”

132 060,00 / 142 650,00

SRL ”Dant-Agro”

175 000,00 / 210 000,00

ÎI ”Snejana Cebotari”

380 030,00 / 410 700,00

4.        21.03.2018 10-00 ConcursAchiziționarea cadourilor (suvenire) pentru petrecerea măsurilor culturale și sportive conform necesităților Direcției Învățămînt,Tineret și Sport a Primăriei mun.Bălți” SRL ”Birolux”

SRL ”Dagaz&Fehu”

SRL ”Asinv”

SRL ”Asinv”

84 387,36 / 101 392,10

5.        27.03.2018 10-00 ConcursLucrări de reparație capitală a fațadei clădirii centrale a IMSP ”Centrul Stomatologic Municipal Bălți” (str.Ștefan cel Mare, 54)” ÎI ”V.Dubina”

ÎI ”Lipovan Vectra”

SRL ”Vladmih Company”

ÎI ”Titov”

Grupul de lucru pentru achiziții publice al Primăriei mun.Bălți a decis anularea procedurii conform art.67 p.1 lit. (a) din Legea Nr.131 privind achizițiile publice: nu a fost posibilă asigurarea unui nivel satisfăcător al concurenţei și numărul de ofertanţi/candidaţi este mai mic decît numărul minim prevăzut pentru fiecare procedură.  SRL ”Vladmih Company și ÎI ”V.Dubina” au oferit prețuri anormal de scăzute, care nu au fost temeinic justificate.

887 560,62 / 1 177 742,10

10.04.2018 @ 13:23

Lasă un Răspuns