09:00 - 17:00
(0 231) 54-614

Informație cu privire la procedurile de achiziție publică ce au avut loc în perioada lunii iunie 2017

//
Comentariu0

Informație cu privire la procedurile de achiziție publică ce au avut loc în perioada lunii iunie 2017
 și decizia grupului de lucru pentru achiziții publice al Primăriei mun.Bălți privind atribuirea contractelor

Nr.d/o Data Ora Tematica Operatori economici participanți Contracte atribuite

(suma în lei fără TVA/cu TVA)

1.        02.06.2017 10-00 Concurs ”Produse alimentare (legume,fructe,ouă) pentru instituțiile preșcolare (33 grădinițe și Scoala auxiliară internat) pentru perioada trimestrului III, anul 2017 conform necesităților Direcției Învățămînt, Tineret și Sport  a Primăriei mun.Bălți” SRL ”Vlados-Com”

SRL ”Dant Agro”

SC ”Alim-Total” SRL

SRL ”Lovis-Angro”

ÎI ”Snejana Cebotari”

SRL ”Dant-Agro” (1 poziție)

110 000,00 / 132 000,00

SRL ”Lovis Angro” (3 poziții)

63 450,00 / 68 520,00

ÎI ”Snejana Cebotari” (6 poziții) 289 820,00 / 312 790,00

2.        06.06.2017 10-00 Licitație publicăTractoare rutiere cu echipament atașat pentru necesitățile Primăriei mun.Bălți” SRL ”TGR Grup Agropiese”

SRL ”Auto-Prezent”

SRL ”TGR Grup Agropiese”

885 658,34 / 926 750,00

3.        06.06.2017 10-00 Licitație publică ”Achiziționarea autoturnului telescopic nou conform necesităților Primăriei mun.Bălți” SRL ”East-Auto-Lada”

SRL ”Auto-Prezent”

SRL ”Auto-Prezent”

1 480 000,00 / 1 776 000,00

4.        07.06.2017 10-00 Licitație publicăProduse alimentare pentru instituțiile preșcolare pe perioada semestrului II anul 2017 conform necesităților Direcției Învățămint, Tineret și Sport (33 grădinițe și Scoala auxiliară internat) a Primăriei mun.Bălți” SRL ”Vlados-Com”

SRL ”Baguette”

SRL ”V.A.Struc”

SRL ”Lariat-Prim”

SC ”Alim-Total” SRL

SRL ”Lovis-Angro”

SRL ”Augur- Perla”

SRL ”Slavena-Lux”

SRL ”Prodagrotrade”

SA ”Combinatul de pîine din Bălți”

SRL ”Carnex”

SA ”Fabrica de unt din Florești”

SA ”Incomlac”

SA ”Lactis”

SRL ”Alim-Total” (12 poziții)

259 160,00 / 309 315,00

FPC ”Carnex” SRL (1 poziție)

1 079 865,00 / 1 295 865,00

SA ”Fabrica de unt din Florești” (2 poziții)

1 169 970,00 / 1 301 500,00

SA ”Lactis” (1 poziție)

833 310,00 / 900 000,00

SRL ”Lovis Angro” (14 poziții)

1 184 245,00 / 1 392 560,00

SRL ”Prodagrotrade” (5 poziții) 22 042,55 / 26 450,00

SA ”Incomlac” (1 poziție)

1 188 300,00 / 1 283 500

SRL ”Lariat-Prim” (2 poziții)

433 474,00 / 468 150,00

SRL ”Slavena Lux” (2 poziții)

1 263 315,00 / 1 515 795,00

5.        13.06.2017 10-00 Licitație publică (procedură repetată) ”Achiziționarea și instalarea echipamentelor de joacă pentru copii conform necesităților Primăriei mun.Bălți” SRL ”Altaprim”

SC ”A.S. Vest Grup”

Din motivul depunerii a 2 constații din parte ambilor operatori economic, în conformitate cu art.67 alin.(1) lit.(f) din Legea Nr.131 privind achizițiile publice din 03.07.2015 ”f) ofertele depuse, deşi pot fi luate în considerare, nu pot fi comparate din cauza modului neuniform de abordare a soluţiilor tehnice şi/sau financiare” procedura se anulează din următoarele considerente: SRL ”Altatprim” este un agent economic producător care a oferit prețul cu -38,06% mai mic decît suma estimativă; a prezentat acte confirmative privind calitatea materialelor din care vor fi confecționate elementele de joacă, dar nu un act care certifică produsul final; descrierea tehnică nu corespunde cu exactitate cu cerințele solicitate (a fost prezentată vopseaua polimerică vizavi de cea acrilică solicitată). SC ”A.S. Vest Grup” SRL este un agent economic importator, care a oferit -1,49% din valoarea estimativă a achiziției; a prezentat certificate de conformitate pentru fiecare element în parte; n-a prezentat la etapa deschiderii ofertelor informația cu privire la panoul informativ fixat pe fiecare element în parte, iar concretizările au parvenit la etapa evaluării ofertelor. Procedura va avea loc în mod repetat.
6.        15.06.2017 10-00 Licitație publică (PROCEDURĂ REPETATĂ) ”Achiziționarea echipamentului rutier (utilaj pentru întreținerea drumurilor) conform necesităților Primăriei mun.Bălți” SRL ”East-Auto-Lada”

SRL ”Carlita”

SRL ”East-Auto-Lada

(1 poziție)

1 109 640,00 / 1 331 568,00

SRL ”Carlita” (4 poziții)

3 085 379,57 / 3 702 455,48

7.        15.06.2017 10-00 Concurs ”Lucrări de reparație capitală a pardoselilor în Liceul Teoretic ”N.Gogol” din mun.Bălți conform necesităților Direcției Învățămînt,Tineret și Sport al Primăriei mun.Bălți” ÎI ”Lipovan-Vectra”

ÎI ”V.Dubina”

SRL ”Sapsanix-Grup”

SC ”Darexia Construct” SRL

SRL ”Blaved-Construct”

SRL ”Energia”

ÎI ”V.Dubina”

314 174,97 / 377 010,03

8.        15.06.2017 10-00 Concurs „(lotul 1) Reparația rețelelor exterioare de apă la Blocul Central al ÎMSP ”Spitalul Clinic Municipal” din mun.Bălți; (lotul 2) Reparația capitală a acoperișului (două straturi) la Departamentul de Ftiziopulmonologie conform necesităților Primăriei mun.Bălți” SRL ”Justconstruct”

ÎI ”Crina-Russu”

SRL ”Monsancons”

SRL ”Danlevita”

SRL ”Clemantin”

SRL ”Sapsanix-Grup”

SC ”Darexia Construct” SRL

 

Pe data de 26 iulie 2017, operatorul economic ÎI ”Crina-Russu” a înaintat Grupului de lucru pentru achiziții publice al Primăriei mun.Bălți un demers f/n prin care și-a exprimat refuzul de a încheia contractul la lotul atribuit. Pe data de 27 iulie 2017, la ședința Grupului de lucru pentru achiziții publice a fost luată decizia de a reatribui lotul următorului ca preț operator economic

SRL ”Monsancons” (lotul 1)

99 521,00 / 119 425,19

107 380,53 / 128 856,63

SRL ”Clemantin” (lotul 2)

141 376,06 / 169 651,27

 

9.        22.06.2017 11-00 Concurs „Lucrări de reparație capitală a fațadei clădirii și a unor încăperi (sala de sport) în Liceul Teoretic ”V.Maiacovski” din mun.Bălți conform necesităților Direcției Învățămînt,Tineret și Sport al Primăriei mun.Bălți” ÎI ”Lipovan-Vectra”

SA ”Constructorul”

SRL ”Clemantin”

SRL ”Sapsanix-Grup”

SRL ”Blaved-Construct”

 

ÎI ”Lipovan-Vectra”

439 672,04 / 527 606,45

        15 452 373,53 / 17 936 911,42

04.08.2017 @ 17:01

Lasă un Răspuns