09:00 - 17:00
(0 231) 54-614

Informație cu privire la procedurile de achiziție publică ce au avut loc în perioada lunii ianuarie 2018

//
Comentariu0

Informație cu privire la procedurile de achiziție publică ce au avut loc în perioada lunii IANUARIE 2018
 și decizia grupului de lucru pentru achiziții publice al Primăriei mun.Bălți privind atribuirea contractelor

Nr.d/o Data Ora Tematica Operatori economici participanți Contracte atribuite

(suma în lei fără TVA/cu TVA)

1.        02.01.2018 10-00 ConcursRechizite de birou (diverse mașini, echipamente, accesorii de birou) conform necesităților Direcției Evidență Contabilă a Primăriei mun.Bălți” SRL ”Oficiu Service”

SRL ”Standelev”

P.P. Oficiu-Service S.R.L.

(34 poziții)

71 815,54 / 86 182,14

Standelev S.R.L.

(56 poziții)

17 945,95 / 23 111,45

2.        04.01.2018 10-00 ConcursServicii de alimentare a persoanelor social-vulnerabile pe a.2018 (incepînd cu luna februarie pînă la 30.11.2018 cu excepția lunilor iulie și august) conform necesităților Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei a Primăriei mun.Bălți” SA ”Incomlac” SA ”Incomlac”

247 381,68 / 296 912,00

3.        04.01.2018 10-00 ConcursServicii de exploatare tehnică a cazangeriilor conform necesităților Direcției Învățămînt, Tineret și Sport a Primăriei mun.Bălți” SRL ”Sud-Terra”

SRL ”Primalora”

SRL ”Priminstalgaz”

SRL ”Moncomtex”

 SRL ”Moncomtex”

112 266,67 / 134 720,00

4.        05.01.2018 10-00 ConcursSevicii de deservire a programelor (servicii IT: consultanță, dezvoltare de software, asistență) conform necesităților Direcției Evidență Contabilă a Primariei mun.Bălți” SRL ”Prosenix-Con”

SRL ”Real-Progres”

SRL ”Mobiastrum”

SRL ”Prosenix-Con”

(lotul nr.1 și lotul nr.3)

88 500,00 / 88 500,00

SRL ”Real-Progres”

(lotul nr.2 și lotul nr.4)

24 000,00 / 28 800,00

SRL ”Mobiastrum”

(lotul nr.5)

12 000,00 / 14 400,00

5.        09.01.2018 10-00 ConcursServicii de reparație și deservire a utilajului tehnologic, servicii de reparație și marcare a aparatajului de balanță conform necesităților Direcției Invățămînt, Tineret și Sport a Primăriei mun.Bălți” SRL ”Lavix”

 

SRL ”Lavix”

83 333,34 / 100 000,00

6.        10.01.2018 10-00 ConcursServicii de deservire a tehnicii de calcul conform necesităților Primăriei mun.Bălți (Direcția Evidență Contabilă)” SRL ”Iumas-Link”

SRL ”Real-Progres”

SRL ”Real-Progres”

83 333,33 / 100 000,00

7.        11.01.2018 10-00 Concurs (REPETAT) ”Lucrări de ”Renovare a sistemului de aprovizionare cu apă potabilă și a sistemului de canalizare a blocurilor sanitare în grupele de copii în instituția preșcolară de tip sanatorial antituberculoză, grădinița-creșă Nr.16 ”Bucuria” conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți” SRL ”Loriconstruct-Grup”

SRL ”Clemantin”

SRL ”Monsancons”

SRL ”Blaved-Construct”

SRL ”Alexei Construct”

SRL ”Vladmih Company”

SRL ”Loriconstruct-Grup”

166 922,29 / 200 306,75

8.        19.01.2018 10-00 Licitație publică ”(REPETAT) Achiziționarea  produselor alimentare (pulpă de vită proaspătă, refrigerată) pentru instituțiile preșcolare pe perioada semestrului I al an.2018 conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți” SRL ”Rogob”

SRL ”Carnex”

 

SRL ”Rogob”

1 420 000,00 / 1 704 000,00

9.        25.01.2018 10-00 ConcursServicii de Internet conform necesităților Direcției Învățămînt, Tineret și Sport a Primăriei mun.Bălți” SA ”Moldtelecom” SA ”Moldtelecom”

184 800,00 / 221 760,00

10.    25.01.2018 10-00 ConcursServicii de deservire a programelor conform necesitățilot Direcției Învățămănt, Tineret și Sport a Primăriei  mun.Bălți” SRL ”Real-Progres”

SRL ”Mobiastrum”

 SRL ”Real-Progres”

(lotul nr.1, 3 și 4)

54 600,00 / 65 520,00

SRL ”Mobiastrum”

(lotul nr.2 și 5)

42 000,00 / 50 400,00

2 608 898,80 / 3 114 612,34

06.02.2018 @ 18:14

Lasă un Răspuns