09:00 - 17:00
(0 231) 54-614

Informație cu privire la procedurile de achiziție publică ce au avut loc în perioada lunii februarie 2018

//
Comentariu0

Informație cu privire la procedurile de achiziție publică ce au avut loc în perioada lunii FEBRUARIE 2018 și decizia grupului de lucru pentru achiziții publice al Primăriei mun.Bălți privind atribuirea contractelor

Nr.d/o Data Ora Tematica Operatori economici participanți Contracte atribuite

(suma în lei fără TVA/cu TVA)

1.        06.02.2018 10-00 ConcursServicii de organizare a licitatiilor cu strigare și perfectare a documentelor conform necesităților Primăriei mun.Bălți” Nu au fost depuse oferte În conformitate cu art.67 alin.(1) lit.(a) din Legea Nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, Grupul de lucru a decis anularea procedurii din motivul lipsei ofertelor și repetarea acesteia.
2.        08.02.2018 10-00 ConcursServicii privind prelucrarea urbanistică a sectoarelor de teren conform necesităților Primăriei mun.Bălți” ÎM ”Biroul de Arhitectură și Sistematizare”

SRL ”Luxgaz” – respinsă pentru depunere cu întîrziere

ÎM ”Biroul de Arhitectură și Sistematizare”

121 000,00 / 145 200,00

3.        09.02.2018 10-00 Licitație publicăContainere pentru deșeuri menajere solide conform necesităților Primăriei mun.Bălți” SA ”Eximotor”

SRL ”Gama Info”

SRL ”Energoplat”

SRL ”Toreco”

SA ”Eximotor”

1 474 749,00 / 1 769 700,00

4.        12.02.2018 10-00 Licitație publicăSevicii de organizare a alimentației  gratuite a elevilor din instituțiile de învățămînt pentru perioada aprilie-decembrie a.2018 conform necesităților DÎTS ” ÎM ”Aprovizionare”

 

ÎM ”Aprovizionare”

7 721 625,91 / 7 721 625,91

 

9 317 374,91 / 9 636 525,91

12.03.2018 @ 11:35

Lasă un Răspuns